www.amapro.cz [Chemie pro osmou třídu základních škol]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.


Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí

kahan, plamen, teplota, vzplanutí, hořlaviny

Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Související stránky v této knize

Měření teploty varu
Alkeny a Alkiny
Ethylen C2H4, Areny
Benzen C6H6
Sváření polyethylenových fólií
Deriváty uhlovodíků
Deriváty uhlovodíků
Oxid měďnatý
Oxid měďnatý
Pentahydrát síranu měďnatého
Pentahydrát síranu měďnatého
Kvantitativní průběh reakce
Hašení plamene
Schéma vysoké pece
Teplota vzplanutí
Teplota vzplanutí


Související stránky v knihovně

Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní určení vlivu Ir
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Věcný rejstřík I až K
Stavová rovnice plynů
Vlhkost vzduchu
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Spektroskop
Závislost na teplotě
Závislost ztrátového výkonu
Atmosférický lom
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Předmluva ke knize
Atomy a molekuly
Stlačení kapalného tělesa
Měření teploty, Anders Celsius
Bimetalický pásek, bimetal
Pozorování a pokusy
Cukr, sůl, naftalen
Destilační přístroj
Výbušnost vodíku
Reakce sodíku s vodou
Reakce zinku s HCl
Rozpustnost pevných látek
Termální kalení, pevnost
Kalení plamenem
Lihový kahan
Tání a tuhnutí
Tepelné motory, chladič
Absolutní, relativní, teplota, vlhkost, rosný bod
Mazut, zemní plyn, svítiplyn
Barytová voda
teorie funkce, teplota, Courier, termo, termočlánek
Úvod do zeměpisu
Atmosféra, teplota vzduchu
Antarktis
tepelný součinitel - teplota
Teplota, mlha, počasí, předpověď
Teplota, světové strany
Skupina proudových impulsů
Vliv teploty na várku
Varný roztok dřeva
Vliv teploty, vliv času, impregnaceVyhledání pojmu v encyklopediiVyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro