www.amapro.cz [Chemie pro osmou třídu základních škol]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.


Výhřevnost paliva

teplo, výhřevnost, svítiplyn, koks, plynárny

Výhřevnost paliva
Související stránky v této knize

Měření teploty varu
Alkeny a Alkiny
Ethylen C2H4, Areny
Benzen C6H6
Benzín, krakování
Benzín, krakování
Tuky, esterifikace
Pentahydrát síranu měďnatého
Kvantitativní průběh reakce
Hoření látek se vzduchem
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Uvolnění tepla při reakci
Graf průměrné výhřevnosti paliv
Schéma vysoké pece
Struska a roztavené železo
Vliv teploty na rychlost reakce


Související stránky v knihovně

Výhřevnost paliva, délková roztažnost
Síťový transformátor
Vliv cizího záření na PN přechod
Vyzařování PN přechodů
Parník, vykořisťování, buržoazie
Rok 1780 až rok 1784
Věcný rejstřík I až K
Methan, koks, teplo, dinas
Svítiplyn, hnojivo, uhlí
Teplo, trojný bod, H2O
Třífázové proudy
Obohacený uran
Větrací otvory, teplo, spolehlivost napájení
Energetické hladiny
Kovy a paliva
Teplo, tepelné jednotky, tepelná vodivost
Anodový ztrátový výkon
Měření teploty, Anders Celsius
Kyselý a zásaditý roztok
Palivo pro vysokou pec
Surové železo
Indukční elektrická pec
Čistota oceli
Lihový kahan
Elektrické teplo, energie
Výbojkový šumový generátor
Mazut, zemní plyn, svítiplyn
Sluneční soustava
Délka dne a noci
Nadmořská výška
Eroze, terasování svahů
Těžba uhlí
Hutnictví
Železniční doprava
výhřevnost - výhybka
Vnitřní tepelný odpor
Předpony násobků a dílůVyhledání pojmu v encyklopediiTechnické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro