www.amapro.cz [Chemie pro osmou třídu základních škol]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.


Alkeny a Alkiny

alkeny, alkiny, teplota, tlak

Alkeny a Alkiny
Související stránky v této knize

Měření teploty varu
Ethylen C2H4, Areny
Benzen C6H6
Polyethylen, plastičnost
Pentahydrát síranu měďnatého
Kvantitativní průběh reakce
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Schéma vysoké pece


Související stránky v knihovně

Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní určení vlivu Ir
Mikrofon (Součástka)
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Těžiště a stabilita
Setrvačník váhy
Atmosféra a plyn
Atmosférický tlak, Barometr, Kapalinový manometr
Aneroid Vidiho, Bourdonův
Čerpadla, vývěvy, vodní motory
Stavová rovnice plynů
Vlhkost vzduchu
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Závislost na teplotě
Závislost ztrátového výkonu
Atmosférický lom
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Předmluva ke knize
Atomy a molekuly
Měření teploty, Anders Celsius
Destilační přístroj
Rozpustnost pevných látek
Vzduch pro vysokou pec
Výroba oceli
Termální kalení, pevnost
Lihový kahan
Čidlo, pohyb, chuť, čich
Tepelné motory, chladič
Fázový diagram, hustota, tlak
Absolutní, relativní, teplota, vlhkost, rosný bod
Uhlovodíky, Alkeny, Alkiny
Methan, Ethan, Propan, Butan
teorie funkce, teplota, Courier, termo, termočlánek
Úvod do zeměpisu
Atmosféra, teplota vzduchu
Počasí a podnebí
Antarktis
alkalizace - alkeny
alkiny - alkoholy
tepelný součinitel - teplota
tížnice - tlak
Teplota, mlha, počasí, předpověď
Teplota, světové strany
Skupina proudových impulsů
Úvod k obezitě
Chemická impregnace
Vliv teploty na várku
Varný roztok dřeva
Vliv teploty, vliv času, impregnaceVyhledání pojmu v encyklopediiMatematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro