www.amapro.cz [Chemie pro osmou třídu základních škol]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.


Zpracování ropy, zemní plyn

uhlí, ropa, plyn, organické sloučeniny

Zpracování ropy, zemní plyn
Související stránky v této knize

Uhlovodíky
Uhlovodíky
Atom uhlíku
Názvy a vzorce alkanů
Acetylen, karbid
Destilace ropy
Benzín, krakování
Benzín, krakování
Počet uhlíkových atomů
Formaldehyd, aceton
Pentahydrát síranu měďnatého
Pentahydrát síranu měďnatého
Zbraně hromadného ničení
Ochranná plynová maska
Ochranná plynová maska
Vznik plynného chloru
Děje při elektrolýze
Elektrochemické zdroje napětí
Exotermické a endotermické reakce
Přeměny energie v přírodě
Přeměny energie v přírodě
Přeměny energie v přírodě
Výhřevnost paliva
Žíhání směsi oxidu
Redukce oxidu


Související stránky v knihovně

Třídní zápas buržoazní společnosti
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Mostecká stávka, stávkový výbor
Rok 1552 až rok 1606
Rok 1940 až rok 1943
Rok 1948 až rok 1953
Věcný rejstřík písmeno P
Vysokotlaké pece, uhlík
Obsah knihy
Tlak v kapalinách, manometry
Přehřáté páry
Přenos elektrické energie na dálku
Mírové využití atomové energie
Kovy a paliva
Slévarenství
Výroba oceli v pecích
Vypařování kapalin
Izolovaná soustava
Bod, plyn, akademik
Sytné a vícesytné kyseliny
Znečištění moří a oceánů
Jižní Afrika
Severní ledový oceán
Čína a Rusko
Bohaté zásoby zemního plynu
Rumunsko, Bulharsko
Hutnické základny světa
Námořní doprava
Stavební hmoty, cement
Železniční doprava
Silniční doprava
Česká socialistická republika
Spotřeba energie a paliva
plyn - plynoměr
Praní, chlazení, čištění, plynyVyhledání pojmu v encyklopediiPublikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Chemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro