www.amapro.cz [Chemie pro osmou třídu základních škol]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.


Benzín, krakování

uhlí, zahřívání, benzen, koksárenský plyn, svítiplyn, dehet

Benzín, krakování
Související stránky v této knize

Atom uhlíku
Benzen C6H6
Zpracování ropy, zemní plyn
Benzín, motorová nafta
Počet uhlíkových atomů
Pentahydrát síranu měďnatého
Ochranná plynová maska
Pracovní postup
Děje při elektrolýze
Elektrochemické zdroje napětí
Přeměny energie v přírodě
Výhřevnost paliva
Rozklad peroxidu vodíku
Žíhání směsi oxidu
Redukce oxidu


Související stránky v knihovně

Časový a zátěžový test
Napěťové poměry PN přechodů
Napěťové poměry PN přechodů
Teplotní závislost PN přechodů
Vliv funkčního bloku na okolí
Vliv teploty na změnu Io a U2
Vliv teploty na změnu proudu Io a napětí U2
Vložení jiného řetězce do AsnsiString
Třídní zápas buržoazní společnosti
Nezaměstnaní prosí o almužnu
Mostecká stávka, stávkový výbor
Rok 1552 až rok 1606
Rok 1679 až rok 1699
Rok 1780 až rok 1784
Rok 1907 až rok 1909
Rok 1948 až rok 1953
Vysokotlaké pece, uhlík
Methan, koks, teplo, dinas
Dehet, čpavek, čistič
Svítiplyn, hnojivo, uhlí
Obsah knihy
Přenos elektrické energie na dálku
Mírové využití atomové energie
Desky a izolace
Kovy a paliva
Kapaliny a chemikálie
Výhřevnost paliva, délková roztažnost
Měření teploty, Anders Celsius
Bimetalický pásek, bimetal
Směsi, minerály
Chlad, vedení tepla, chlazení
Tání a tuhnutí
Vypařování kapalin
Benzen, uhlovodíkové zbytky
Methan, Ethan, Propan, Butan
Mazut, zemní plyn, svítiplyn
Barytová voda
Počasí a podnebí
Hutnické základny světa
Železniční doprava
Česká socialistická republika
Spotřeba energie a palivaVyhledání pojmu v encyklopediiSeznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro