www.amapro.cz [Chemie pro osmou třídu základních škol]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.


Tuky, esterifikace

tuk, úprava pokrmů, esterifikace, člověk, hmotnost, organismus, voda, nezbytné teplo

Tuky, esterifikace
Související stránky v této knize

Částice chemických látek
Vodné roztoky, kyselost a zásaditost
Bromová voda
Estery, ocet
Mýdlo, tuky, bílkoviny
Mýdlo, tuky, bílkoviny
Mol, jednotka látkového množství
Molární hmotnost
Jednotka molární hmotnosti
Výpočet molární hmotnosti
Kvantitativní průběh reakce
Výpočty v chemii
Elektrolýza
Průmyslové využití elektrolýzy
Uvolnění tepla při reakci
Vitamíny, hormony
Faktory ovlivňující rychlost
Ochrana ovzduší


Související stránky v knihovně

Efektivnost při výběru programovacího jazyka
Komunikační systémy
Mladší doba kamenná
Renesance, renesanční oděv
Věcný rejstřík písmeno V
Vaření mýdla, tuky
Kapaliny, plyny, tekutiny
Vlastnosti plynů
Rotační energie v kapalinách
Kalorimetrická rovnice
Kapacita deskového kondenzátoru
Intenzita, indukce magnetického pole
Polarizace elektrod, akumulátory
Astronomická refrakce
Normy spotřeby materiálů
Obsah míchačky, mleté vápno
Vlastnosti kapalin a plynů
Hmotnost tělesa, kilogram
Rovnoramenné váhy, gram
Jednotky hmotnosti, váhy
Hustota, hustota látky
Cukr, sůl, naftalen
Saponát, pěna, aerosoly
Oddělování vody a oleje
Filtrační papír
Voda v domácnosti
Anion, vodík
Zákon zachování hmotnosti
Rozpuštěná látka
Hmotnost roztoků
Tvrdnutí vápenné malty
Reakce kyseliny a hydroxidu
Zpracování oceli
Měkké pájky
Výpočet hustoty
Tání a tuhnutí
Vypařování kapalin
Nález kostry pračlověka a opočlověka
Život a práce v Egyptě
Fyziologie nervového systému
Otužování, slunění, třes
Stavová rovnice plynu
Povrchová síla, izotermika
Teplotní roztažnost pevných látek
Esterifikace, Práce s žíravinou
Povrch Měsíce, kráter
Příkopové propadliny
Krajina a životní prostředí
Eroze, terasování svahů
Používání průmyslových hnojivVyhledání pojmu v encyklopediiPublikace o fyzice
Seznam článků z oblasti fyziky.
internet/katalog_fyzika.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro