www.amapro.cz [Chemie pro osmou třídu základních škol]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.


Látkové množství

látkové množství, kyslíkaté kyseliny, vodík, H2

Látkové množství
Související stránky v této knize

Reaktanty a produkty
Vznik oxidu uhličitého
Uhlovodíky
Atom uhlíku
Oktanové číslo
Deriváty uhlovodíků
Uhlovodíkový zbytek
Modely molekul uhlovodíků
Disacharid, sacharosa
Pentahydrát síranu měďnatého
Vázaný halogen
Zbraně hromadného ničení
Mol, jednotka látkového množství
Výpočty v chemii
Uvolnění tepla při reakci
Přeměny energie v přírodě
Faktory ovlivňující rychlost
Rozklad peroxidu vodíku


Související stránky v knihovně

Vzácné plyny
Nebeská tělesa
Teplo, trojný bod, H2O
Vnitřní tření v kapalinách a plynech
Polarizace elektrod, akumulátory
Termistory, Variátory, teplotní součinitel odporu
Stlačení kapalného tělesa
Výroba kyslíku, tlakové nádoby
Anion, vodík
Kyslíkový konvertor
Model atomu
Zájmena
Chemické reakce a přeměny
Chemická rovnováha
vodík - vodivost
vodík
Vzorce chemických sloučenin
Hmotnostní zlomekVyhledání pojmu v encyklopediiTechnický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Chemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Chemie pro osmou třídu
Rozšiřující výklad chemických vlastností.
chemie_8/obsah_chemie8.php
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro