www.amapro.cz [Chemie pro osmou třídu základních škol]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.


Jednotka koncentrace

koncentrace, ryska, objem, vodný roztok

Jednotka koncentrace
Související stránky v této knize

Vodné roztoky, kyselost a zásaditost
Výpočet koncentrace kapaliny
Hmotnost chemické látky
Rychlost chemických reakcí
Změna koncentrace za jednotku času
Faktory ovlivňující rychlost reakcí


Související stránky v knihovně

Frekvence rádiové vlny
Měření základních fyzikálních veličin
Objemová roztažnost látek
Chemická reakce nabíjení
Předmluva ke knize
Jednotka objemu, litr
Měření objemu kapalného tělesa
Hustota, hustota látky
Rozpustnost pevných látek
Peroxid vodíku
Zředěná kyselina
Univerzální indikátorový papírek
Jednotky objemu, litr
Ztráty v článkovém poli
Fázový diagram, hustota, tlak
Průměr molekuly
Chemická rovnováha
Mazut, zemní plyn, svítiplyn
koncentrace, koncovka, kondenzátor hrncový
Povrch Měsíce, kráter
Pronikání chemikálie do dřeva
Vliv teploty, vliv času, impregnace
Koeficient přestupu tepla
Diskontinuální vařáky
Tlakový difuzér
Vibrační třidič, sukovník
Objem, krychlové, dutost
Stereometrie, povrchy, objemy
Doporučené násobky a veličiny
Koncentrace, hmotnostní zlomek, hustota
Veličiny a jejich jednotky
Čtyřboký jehlan, výseč, prstenec
Koncentrace, příměsi, difůzeVyhledání pojmu v encyklopediiSeznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Chemie pro sedmou třídu
Jedná se o úplný úvod do chemie.
chemie_7/obsah_chemie7.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro