www.amapro.cz [Chemie pro osmou třídu základních škol]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.


Kvantitativní průběh reakce

hmotnost, množství, kvantita, teplota, hustota, pentahydrát

Kvantitativní průběh reakce
Související stránky v této knize

Vodné roztoky, kyselost a zásaditost
Měření teploty varu
Hustota hexanu, hustota vody
Alkeny a Alkiny
Ethylen C2H4, Areny
Benzen C6H6
Benzen C6H6
Tuky, esterifikace
Pentahydrát síranu měďnatého
Látkové množství
Mol, jednotka látkového množství
Molární hmotnost
Jednotka molární hmotnosti
Výpočet molární hmotnosti
Výpočty v chemii
Výpočty v chemii
Plamen, hořlaviny, teplota vzplanutí
Uvolnění tepla při reakci
Uvolnění tepla při reakci
Schéma vysoké pece


Související stránky v knihovně

A-D čítač
Aktivní součástky
Analýza vlastností slova
BASIC
Dioda (Součástka)
Efektivnost při výběru programovacího jazyka
Fyzické parametry signálů
Generátory signálů
I/O Porty
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní určení vlivu Ir
Jak postupovat při výběru ISDN?
Kodéry
Logické dělení příkazů
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Obecný popis a dělení
Obecný popis dělení přenosových systémů
Paralelní rozhraní
Počítačové sběrnice
Poruchy a ověření činnosti tranzistru
Poruchy indukčností, cívek a transformátorů
Poruchy tranzistorů v obvodech
Prezentace a diskuse na Internetu
Princip časového dělení hovorových spojů
Proč digitální technologie?
Řízení žárovek pomocí adresovaného demultiplexeru
Spojování řetězců AnsiString
Technická realizace přístupových sítí
Umělá inteligence
Vícenásobný přenos hovorů
Vnitřní struktura prostorového pole
Základní elektrické vlastnosti dvojbranů
Aneroid Vidiho, Bourdonův
Objemová roztažnost plynů
Stavová rovnice plynů
Kritický bod teploty
Vlhkost vzduchu
Intenzity zvuku ubývá s dvojmocí vzdálenosti od zdroje
Údržba olověných akumulátorů
Hustota, hydroxid draselný
Závislost na teplotě
Závislost ztrátového výkonu
Atmosférický lom
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Germaniové výkonové usměrňovače, inverzní napětí
Předmluva ke knize
Atomy a molekuly
Hmotnost tělesa, kilogram
Rovnoramenné váhy, gram
Jednotky hmotnosti, váhyVyhledání pojmu v encyklopediiTabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Slovník ANGL, DEU, CZ
Internetová verze překladače a slovníku vyvinutém v AmaPro.
slovník.amapro.cz
Překladač vět on-line
Překladač je určen pro rychlou představu o cizojazyčném článku.
prekladac.amapro.cz
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro