www.amapro.cz [Chemie pro osmou třídu základních škol]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.


Pokus se železným hřebíkem

chlorid vápenatý, měď, železo, červená měď

Pokus se železným hřebíkem
Související stránky v této knize

Oxid měďnatý
Pentahydrát síranu měďnatého
Oxid měďnatý
Síran měďnatý CuSO4
Elektrolýza roztoku chloridu měďnatého
Vznik plynného chloru
Struska a roztavené železo
Výroba oceli
Železná ruda
Surové železo


Související stránky v knihovně

Doba bronzová ve střední Evropě
Doba železná ve střední Evropě
Raný feudalismus
Parník, vykořisťování, buržoazie
8. století před naším letopočtem
Věcný rejstřík L až M
Věcný rejstřík W až Z
Vodní plyn, výroba benzínu
Umělý led, kovové odlitky
Kalorimetrická rovnice
Vysoká hustota proudu
Termoelektrický jev
Peltierův efekt
Magnetické vlastnosti
Výhřevnost paliva, délková roztažnost
Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka
Magnetické vlastnosti látek
Výpočet hmotnosti tělesa
Magneticky měkká ocel
Slučovací poměry v oxidech
Vlastnosti solí
Železné a neželezné kovy
Technické železo
Surové železo
Slitiny a odlitky z železa
Tepelné zpracování
Struktura peritu
Chlad, vedení tepla, chlazení
Vrcholné období starověku
Teplotní roztažnost tělesa
Mazut, zemní plyn, svítiplyn
Význam a ochrana půdy
Madagaskar
Perský záliv
Hutnické základny světa
Dovoz a vývoz
Význam kovů, rudy a surovin
měď - medieval
železo - železobetonová konstrukce
železo
měď
Doporučené dávky energie
Měď, slitiny mědi, tvárnost kovůVyhledání pojmu v encyklopediiSeznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Chemie II. pro gymnázia
Zaměřuje se na organickou chemii a uvádí příklady.
chemie_2/obsah_chemie2.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Publikace o matematice
Seznam článků z oblasti matematiky.
internet/katalog_matematika.php
Chemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Seznam nemocí
Seznam známých nemocí a diagnóz
internet/katalog_nemoci.php
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro