www.amapro.cz [Chemie pro osmou třídu základních škol]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Rozšiřující výklad chemických vlastností. Učivo je zaměřené na problematiku elektrochemických článků, baterií, akumulátorů a vše o chemii, co se dotýká elektrotechniky. K uváděným pokusům je již zapotřebí základních laboratorních pomůcek. Dočíst se zde také dá o vodivosti a elektrických vlastnostech kovů a nekovů.


Elektrolýza

destilovaná voda, elektrický proud, vodivost, sůl

Elektrolýza
Související stránky v knihovně

Elektrolýza, Faradayova konstanta
Elektronické pasivní součástky
Rezistor (Součástka)
Velikost proudů v PN přechodech
Velikost proudů v PN přechodech
Vliv cizího záření na PN přechod
Vyzařování PN přechodů
Rok 1964 až rok 1967
Věcný rejstřík S až S
Elektřina, elektrický proud, stavba atomu
Vedení elektřiny v kapalinách
Ochrana nulováním
Vodivost, ozařování krystalu, záporná částice
Volný elektron, vodivost, nevlastní polovodič
Kovový iont, Verwey, Boer, nikl
Z historie časopisu Radioamatér
Základy elektroniky
Měření proudu a napětí
Paralelní řazení zapojení rezistorů
Základní zapojení obvodu s tranzistorem
Zapojení směšovače
Schematické znázornění donorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Různé typy vodivosti PN, hrotový přechod
Základní zapojení vibračního měniče
Jednoduchý elektrický obvod
Vodiče a izolanty
Částice krystalové struktury
Magnetické pole cívky
Proud v kapalinách
Model vedení proudu
Cukr, sůl, naftalen
Voda v domácnosti
Barevná stupnice pH
Soli, vznik solí
Chlorid draselný
Kyvadlo
Palivo pro vysokou pec
Měřiče kapacity a indukčnosti
Pupinované kabely
Dřevěná rakev
Relativní permitivita, dialektrikum
Elektrický odpor, Ohm, vodivost, Siemens
Dusíkaté deriváty
stupnice, sůl, sumátor, superortikon
vodivost, volačka, volič, volt, voltmetr
vodík - vodivostVyhledání pojmu v encyklopediiTechnické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
Seznam léků
Seznam léků a léčiv povolených v České republice
internet/katalog_leku.php
Publikace o chemii
Seznam článků z oblasti chemie.
internet/katalog_chemie.php
Chemie kolem nás
Základní chemické vlastnosti a děje na naší planetě Zemi.
knihy/chemie_planety
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Vyhledávač AmaPro
Vyhledávýní klíčových slov v obsáhlé databázi elektronické knihovny
vyhledavac.amapro.cz
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Odkazník o chemii
Rejstřík klíčových slov pro chemii ve vyhledávačích.
seznam/chemie
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl chemie
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro