www.amapro.cz [Chemie kolem nás]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Chemie kolem nás

Publikace nás seznamuje s základními chemickými vlastnostmi a ději na naší planetě Zemi. Texty jsou psány velmi populárním způsobem a popisují zajímavé věci, které nás denně obklopují. Jako například bouřka, blesk a podobně.


Úvod ke knize
Vznik základních složek hmoty
Fotony v oku
Zhuštění světla
Vznik vodíku
Elektron, proton, neutron
Positron, foton
Těžké atomy
Rozklad vody, vodík
Vznik těžkého vodíku
Těžká a lehká voda
Molekuly vody
Těžké hélium, krystaly vody
Vzácné plyny
Pevná stavba atomů

Radioaktivita
Kladné atomy vodíku, radioaktivita
Helium, částice Alfa
Rádiová emanace
Mendělejevova soustava
První jednoduchá perioda
Značky chemických prvků
Mocenství, oběžné elektrony
Divné chování prvků

Váha atomu
Jádro uhlíkového atomu
Rostliny a prvky
Výživa kyslíkem rostlin
Oběžné elektrony
Počet elektronů, sloučeniny
Molekula, elektrony atomu
Rozklad světla, podslupka
Sluneční světlo
Výboj v induktoru
Spektroskop
Vznik hvězd
Mléčná dráha
Mlhoviny a hvězdy
Hvězda stálice a Slunce
Oběžnice, oběhové dráhy planet

Země a Měsíc
Úbytek měsíce, příliv a odliv
Komety, meteory, asteroidy, prstenec
Hejno meteoritů, Jupiter
Nitro hvězdy
Teplota na hvězdách
Kovový plyn, jádro Země
Nebeská tělesa
Kyanová atmosféra, hvězdné hřbitovy
Atmosféra, zmrzlý čpavek
Osiřelé planety, ohon komet
Kometové plyny
Počátky vzniku Země
Ochlazování Země
Mračna, vznik života
Stáří Země, ovzduší
Přírodní vědy, stáří zeměkoule

Geologie a radiologie
Radioaktivní prvky na Zemi
Polární záře
Stratosféra a troposféra
Mraky na obloze
Erupce a sopky
Země a vesmír
Kosmické záření
Radioaktivní prvky
Atmosférická elektřina
Nabitá atmosféra
Bouřky, atmosférické poruchy
Vodní kapka

Bouřka, blesk a hrom
Bouřkový mrak
Boysův přístroj, ionizovaný plyn
Úder blesku, elektřina
Molekula plynu, vodní kapky
Kulový blesk
Zemský pečetní vosk
Nafta v zemské kůře
Kovové karbidy, zemská vypuklina
Hoření acetylenu
Horniny určují stáří Země
Mořská sůl
Usazeniny v moři, sůl
Světlo a život ve vodě
Slunce vězní dusík a fosfor v tropech
Dno hlubinných moří
Kyslíkové ventily v moři, nafta
Kippův přístroj
Slaná voda
Hydrační továrna, voda a nafta

Benzin, kyslík a síra
Světelné vlny
Parafin a asfalt
Aromatické uhlovodíky, tuha a grafit
Zpracování nafty
Vrtání nafty
Farmaceutický průmysl
Destilace, parafín
Destilace nafty

Nafta a uhlí
Bezmocný kyslík
Sapropel a Gyttja
Organické kyseliny
Bílkoviny a uhlohydrát
Vznik uhlí z rostlin
Tichá voda a nemělké břehy
Pálení uhlí, uhlovodíky
Vysokotlaké pece, uhlík
Vodní plyn, výroba benzínu
Čpavek a svítiplyn
Kvasné kádě
Mineralogie, výzkum uhlí
Mastnost a sametovost
Plynárna, rozklad dřeva
Methan, koks, teplo, dinas
Dehet, čpavek, čistič
Svítiplyn, hnojivo, uhlí

Válka nad vodou
Rozptýlené částečky
Hladinové molekuly
Adheze, odolnost, přilnavost, kohese
Teplo, trojný bod, H2O
Rozpouštění cukru
Cukrovar
Kapiláry
Bubliny vzduchu
Mastné kyseliny
Kyselina olejová
Hydrování
Bílkoviny

Kapalina a pěna, rosol, chemik
Ječmen a cukr
Mladina, kotel, chmel, pivovarnictví
Rourové chladiče, mýdlo, pivo
Vaření mýdla, tuky
Výroba mýdla
Kvasné válce, výroba piva
Výroba svíček, přechlazená voda
Krystal, neživá příroda
Tekuté krystaly, pevné látky
Bílý a červený fosfor
Amorfní vid uhlíku
Sněžné hvězdy, zamrznuté jezero
Ledovec, krystalizace vody
Umělý led, kovové odlitky
Kovy, železná kamna
Strusky, nečistoty, Tammann

Heuslerova slitina, cement
Voda a tvrdnutí betonu, cement
Továrna na cement
Výroba kyseliny sírové
Drcení a pálení
Diamant, tuha, organická chemie
Čtyřstěn a šestiúhelník

Vzácné plyny
Skleněný trychtýř
Kyselina sírová, H2SO4
Kyselina dusičná NHO3
Užití asbestu
Organická chemie
Osobnosti chemie
Hnojiva v zemědělství

Obsah knihy


Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro