www.amapro.cz [Chemie kolem nás]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Chemie kolem nás

Publikace nás seznamuje s základními chemickými vlastnostmi a ději na naší planetě Zemi. Texty jsou psány velmi populárním způsobem a popisují zajímavé věci, které nás denně obklopují. Jako například bouřka, blesk a podobně.


A

adhese [126]
argon [19]
asteroidy [48]
asfalt [110]
atomové jádro [19]
atomové číslo [25]
atmosféra [53]
atomová váha [53]
atom uhlíku [131]
B

barvivo [114]
biologické pochody [63]
blesk [168]
boj mezi učenci [94]
bohatství země [110]
Bosch [163]
bouřka [168]
buničina [110]
C

chlorid amonný [69]
chlorofyl [85]
chlorid vápenatý [150]
chemie [168]
cívky [143]
Č

čertovo kopyto [126]
čpavek [114]
D

destilační věže [104]
destilace [120]
dehet [120]
dikyan [59]
diamant [168]
dlouhé vlny [13]
dodávka elektřiny [75]
draslík [94]
drobivost [150]
dřevěné uhlí [110]
dřevo [157][168]
dusík [53]
dynamo [75]
E

elektrický výboj [81]
elipsa [85]
elektrolytická výroba [163]
elektrony [168]
F

fosfor [90]
francouzské kolonie [143]
fyzikální pořádek [59]
fyzik Jeans [63]
fyzik Wilson [75]
G

Grenetův článek [69]
grafit [98]
H

Haber [163]
helium [19]
hlubiny Země [98]
hlohový peň [131]
hranol [37]
hvězdářství [43]
hydrování [114]
hydrolýza [131]
hydraulický lis [143]
I

ideální počet [37]
indukční styk [75]
ionty [75][126]
isotop [31]
J

jezero [94]
jezírko [143]
K

kapalnění [59]
kal horniny [98]
kapalné výrobky [104]
kapalná směs [110]
katalyzátory [114]
karbidy [114]
kartáče [137]
kapalina [168]
káď [137]
kámen [157]
kladný náboj [75]
klidná a statická [90]
klíček lístkový [137]
knot [143]
Komety [48]
kobalt [114]
kohese [126]
kometa [143][168]
kovový odlitek [150]
kovy [168]
krypton [19]
kružnice [48]
kritický tlak [59]
krevní barvivo [85]
krátký dotyk [143]
krystalizace vody [150]
kuchyňská sůl [94]
kyslík [53]
kyslíkaté sloučeniny [59]
kyseliny [131]
kyselina dusičná [163]
L

lehké prvky [53]
lihovary [137]
M

mazací oleje [98]
mastnota [110]
meteory [48]
methan [120]
Mendělejev [168]
mléčná dráha [43]
mletí surovin [157]
množství kyslíku [98]
moře [63]
molekuly kyslíku [81]
mořský savec [90]
mrtvá příroda [48]
mýdlo [131]
N

nafta [168]
nábojové rozdělení [75]
neviditelné světlo [13]
netečný [19]
neutrální [19]
neon [19]
neutrony [31]
nerosty [63]
nepřátelský útok [131]
nikl [114]
nízká teplota [143]
O

oběžný elektron [31]
ocelová koule [157]
odpuzování [126]
odvíjení [143]
okysličení [94]
okrajové pásmo [150]
oleje [131]
opačný směr [85]
otáčecí hřídel [137]
ovzduší [75]
oxid uhelnatý [120]
oxidy dusíku [163]
ozokerit [98]
P

paprsky [8]
pára [104]
peroxid vodíku [8]
pevnina [63]
pivovary [137]
pískovec [63]
plankton [90]
plynárenská koks [120]
plynárna [120]
positron [13]
pohlcení [37]
poloha hvězdy [43]
potopy [63]
povrchová voda [98]
povrchové napětí [126]
proton [19]
prstenec [48]
první pohled [81]
pravěké rostliny [110]
pryskyřice [110]
přitažlivost [53]
přeslička [110]
přilnavost [126]
příčný průřez [150]
předehřívání [157]
Pythagoras [25]
R

radioaktivní prvek [25]
rafinérie [104]
rány osudu [163]
regelace [150]
rodina prvků [31]
rozpad hvězdy [48]
Rocheovo číslo [48]
rozklad hmoty [63]
rozpustné sloučeniny [69]
roztok kyseliny [69]
rozvoj života [90]
rotační pec [157]
Ř

řecký myslitel [25]
S

Saturn [48]
salmiak [163]
seříznutý vrchol [85]
sirník [114]
sirovodík [120]
sítový buben [137]
síran draselný [163]
skutečné teplo [69]
Slunce [53][168]
slučování prvků [59]
sladkovodní [94]
sluneční paprsky [104]
složení hmoty [168]
smršťování [43]
souhvězdí [43]
soudružnost [126]
soli [150]
starý zákon [8]
střepy světla [8]
stínítko [37]
stlačení hmoty [43]
stálice [43]
stupeň vývoje [53]
stratosféra [69]
stoupající proudy [69]
stupeň Celsia [126]
stearin [143]
stavební účely [157]
svícení [37]
svítící koule [81]
Š

šamot [120]
štěrbina [37]
T

teplota na Zemi [59]
teplý vzduch [75]
tenké trubky [104]
teplota řeky [126]
těžké atomy [13]
tmavé sloučeniny [85]
trojboký hranol [37]
troposféra [69]
tropy [90]
třaskavina [81]
tuhé látky [63]
tvrdá ocel [157]
U

uhlohydrát [110]
uhlíkové klouby [131]
uhličitan hořečnatý [163]
uhlí [168]
ultrafialové záření [13]
uran [31]
Ú

úprava silnic [98]
útok tepla [81]
V

váha atomového jádra [31]
vesmír [59]
velryba [90]
vítr [75]
vlhký vzduch [137]
vnější válec [137]
vodík [19][53]
vodní pára [59][120]
vodní sloupec [94]
vodní plyn [114]
vrstva horniny [94]
vysoká teplota [53]
vyzařování tepla [53]
vysoké pohoří [63]
vypuklina [85]
vysoký žár [104]
vysoký tlak [114]
vytváří pěnu [131]
výroba elektřiny [69]
výbušniny [114]
vzácné plyny [168]
vznik hvězd [168]
X

xenon [19]
xylolit [157]
Z

záporný elektron [13]
zeleň listová [85]
zemský rovník [94]
zelený slad [137]
zhuštění hmoty [81]
zkapalnění v chladiči [104]
zlomený špalíček [85]
zlatý amalgam [98]
zplošťování [43]
zplyněné uhlí [114]
zrno [137]
z hlubin na povrch [90]
Ž

železo [114]
žhavá plotna [81]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro