www.amapro.cz [Dějepis]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Věnuje se počátky existence lidstva na zemi. Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná. Popisuje základní principy vývoje umu a dovednosti lidí, jejich primitivní vynálezy. Končí ukázkami vyspělostí kultur Egypta, Řecka a Říma.


Městský stát Sparta

vznik Sparty, Sparťané, neplnoprávní občané, obyvatel, zbytek úrody, vojsko, tělesné cvičení, Lakónie

Městský stát Sparta


Sparťané byli považováni - a to zcela jistě právem - za nejlepší vojáky v řeckých dějinách. Už v mládí byli totiž všichni hoši cvičeni pro vojenské účely a vojenským zásadám byla také podřízena celá jejich výchova. Pro spartského vojáka neexistoval ústup nebo porážka, znal buď vítězství nebo smrt. Ostatně vzpomeňme si na bitvu u Thermopyl. Největší význam byl ve Spartě kladen na tělesnou, duševní zdatnost a na vysoké mravní hodnoty. Na rozdíl od Atén zde nebylo tak rozvinuto čtení a psaní. Spartě vládli dva králové, kteří však byli pod kontrolou 5 vysokých úředníků zvolených z místní šlechty. Tito králové však neměli neomezenou moc - samozřejmě s výjimkou války. Do boje vedl vojsko vždy jen jeden z těchto králů, druhý se staral o správu města. Sparta měla i něco, čemu bychom dnes mohli říci horní a dolní komora parlamentu - tedy radu starších a lidové shromáždění. Ve Spartě se žilo na velice nízké úrovni. Jakýkoliv přepych byl považován za změkčilost. Řemeslo i obchod byli na velice nízké úrovni. Jediné co Spartu dělalo Spartou, tedy jedním z nejmocnějších řeckých států, byla její silná armáda, která čítala 10 000 mužů.

Související stránky v této knize

Klínové písmo, Sargona
Dobyvatelé Indie, čínská zeď
Hedvábí, papír, porcelán, Čína
Příchod Achajů, Kréta
Iliada a Odyssea, Olymp
Stěhování řeckých kmenů
Městský stát Atény
Rozvoj aténské demokracie
Řecko perské války
Makedonská říše, Persie
Starověký Řím, sláva
Hannibalovo tažení, provincie
Římské vojsko a pěchota
Smrt Spartaka, Krassus
Obyvatelé Říma, císař
Slované, Sámova říše
Povstání utlačovaného obyvatelstva


Související stránky v knihovně

Mílové právo
Odpor proti církvi
Životní podmínky horníků
Násilná rekatolizace
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Oliver Cromwell
Boj poddaného lidu
Porážka Napoleona, Borodino
Rolnická stávka, bojové akce
Bleskový boj, Ural, 1941
Osvobození Bukureště 1944
Šverma Jan, Dukelský průsmyk, Kalinov, Kežmark
Československé vojsko, naše vlast
Bitva u Thermopyl
Vítězství Sparty
Metodějova smrt
Spanilá jízdaVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro