www.amapro.cz [Dějepis]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Věnuje se počátky existence lidstva na zemi. Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná. Popisuje základní principy vývoje umu a dovednosti lidí, jejich primitivní vynálezy. Končí ukázkami vyspělostí kultur Egypta, Řecka a Říma.


Rozvoj aténské demokracie

Solónovy zákony, bohatí řemeslníci, démos, lid, kratos, vláda, bezpráví

Rozvoj aténské demokracie


Athénský politik, zákonodárce a básník Solón se narodil v jedné z nejvznešenějších athénských rodin, která svůj původ odvozovala až od mýtického krále Kodra, zakladatele města. Jeho otec, Exékéstidos, však jměním patřil pouze ke středním vrstvám obyvatelstva, neboť údajně značnou část majetku vynaložil na dobročinné účely a dary.

Související stránky v této knize

Úvod do vyučování dějepisu
Začínáme se učit dějepis
Prvobytně pospolná společnost, pravěk
Starší doba kamenná
Nejstarší lidé dnešního typu
Tlupa pravěkých lidí
Tkalcovský stav, Věstonická venuše
Nerovnost mezi lidmi
Keltové, kmeny Bójů, nerovnost lidí
Podnebí, způsob obživy
Nejstarší otrokářské státy
Egyptský panovník s vojskem
Egyptské sargofágy, mumie
Peršané, vzdělanost lidstva
Učení Budhy, desetinná soustava
Obory lidské činnosti
Období dějin lidstva
Starověké Řecko, Akropole
Práce a život otroků
Zeus, víra v boha
Městský stát Sparta
Městský stát Atény
Městský stát Atény
Městský stát Atény
Říše Alexandra Makedonského
Přehled dějin Řecka
Makedonská říše, Persie
Alexandr Makedonský, Veliký
Umění starověkého Řecka
Velká řecká kolonializace
Římská republika, diktátor, tribunál
Boj Říma o nadvládu nad středomořím
Byzantská říše, arabský kalifát
Slované, Sámova říše
Rozpad Sámovi říše, Avaři
Církevní správa a bohoslužby
Celoroční učivo dějepisu
Období dějiny lidstva


Související stránky v knihovně

Základní kámen Národního divadla
Pronikání socialismu do Ruska
Vývoj lidově demokratických zení
Sparta, démosVyhledání pojmu v encyklopediiEncyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro