www.amapro.cz [Dějepis]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Věnuje se počátky existence lidstva na zemi. Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná. Popisuje základní principy vývoje umu a dovednosti lidí, jejich primitivní vynálezy. Končí ukázkami vyspělostí kultur Egypta, Řecka a Říma.


Makedonská říše, Persie

král Filip, válečná výprava, Makedonie, perské vojsko, odolávat útoku

Makedonská říše, Persie


Makedonie starověká, v 5.-2. století př.n.l. státní útvar na Balkánském poloostrově. Do těsnějších styků s oblastmi osídlenými Řeky se Makedonie dostala v 6. století př.n.l. Začátkem 5. století uznali makedonští králové suverenitu perského krále. Obdobím rozmachu městského života i hospodářství byla vláda krále Archeláa. Do řeckých poměrů zasáhl makedonský král Filip II., který kolem poloviny 4. století př. n. l. připojil k Makedonii Trácii, Thesálii, poloostrov Chalkidiké a Fokidu a získal tak převahu nad Řeckem. Jeho syn Alexandr Veliký dobyl perskou říši a vytvořil velký nesourodý celek, který se po jeho smrti roku 323 př.n.l. rozpadl a byl rozdělen mezi diadochy. Vládu v Makedonii získal Perdikkás, po jeho vypuzení Kassandros a nakonec Antigonovci. Za jejich vlády si Makedonie udržela četnými válkami hegemonii v Řecku. Za Filipa V. se Makedonie postavila na stranu Kartága proti pronikajícímu římskému vlivu, to bylo podnětem ke třem makedonským válkám, v nichž bitvou u Kynoskefal 197 př.n.l. ztratila Makedonie nadvládu nad Řeckem a porážkou makedonského krále Persea u Pydny 168 př.n.l. pozbyla nezávislosti. .Byla rozdělena na čtyři nezávislé oblasti (tetrarchie) a 148 př.n.l. se stala římskou provincií.

Související stránky v této knize

Řecko perské války
Přehled dějin Řecka
Alexandr Makedonský, Veliký
Rozmach Velké Moravy, Svatopluk


Související stránky v knihovně

Bitva u Marathónu
Říše Alexandra Velikého
Hannibal, mocná říše
Bosna a HercegovinaVyhledání pojmu v encyklopediiDigitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro