www.amapro.cz [Dějepis]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Věnuje se počátky existence lidstva na zemi. Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná. Popisuje základní principy vývoje umu a dovednosti lidí, jejich primitivní vynálezy. Končí ukázkami vyspělostí kultur Egypta, Řecka a Říma.


Boj Říma o nadvládu nad středomořím

otevřený boj, Kartág, Hispánie, Španělsko, námořní obchod

Boj Říma o nadvládu nad středomořím


Punsky Kart Hadašt, řecky Karchédón – starověké město nedaleko dnešního města Tunisu. Založeno asi roku 814 př.n.l. foinickými kolonisty z Tyru, od 5. století př.n.l. hlavní město punské říše. Zpočátku se Kartágo zaměřovalo na tranzitní obchod, mělo styky s africkým vnitrozemím a s celým Středozemím, později se začala moc Kartága šířit ve vnitrozemí, kde se rozvíjelo intenzívní zemědělství Sféra jeho vlivu postupně zahrnula všechna foinická města v západní Středomoří, zároveň Kartágo upevňovalo své strategicko-hospodářské pozice na Sicílii, Sardinii a Korsice. Politické zřízení v Kartágu mělo oligarchický ráz, v čele státu stáli dva suffetové voleni na jeden rok, dále aristokratická rada a shromáždění lidu, jehož moc se omezovala pouze na volbu úředníků. V zahraniční politice se v Kartágu prolínaly dva směry: obchodní, usilující o další rozšíření moci v zámoří, a zemědělský, který představovali velcí pozemkoví vlastníci, jimž se jednalo zejména o posílení moci v severní Africe. Od konce 5. století př.n.l. nabyl převahy expanzívní směr zaměřený na zámořský obchod.

Související stránky v této knize

Makedonská říše, Persie
Přírodní podmínky osídlení
Časová tabulka dějin pro Řím


Související stránky v knihovně

Španělská nadvláda
Boj proti Anglii, Trafalgar
Pařížská komuna
Japonsko, Německo, Španělsko
Porážka za porážkou
Jižní Evropa
Řecko, Španělsko, Portugalsko
Jižní a jihovýchodní EvropaVyhledání pojmu v encyklopediiSvětové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro