www.amapro.cz [Dějepis]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Věnuje se počátky existence lidstva na zemi. Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná. Popisuje základní principy vývoje umu a dovednosti lidí, jejich primitivní vynálezy. Končí ukázkami vyspělostí kultur Egypta, Řecka a Říma.


Pád západořímské říše

přehled dějin, císařský trůn, otrokářská společnost, starověk, rozpad, východořímská říše

Pád západořímské říše


Otrokářství – první společenskoekonomická formace vykořisťovatelského typu, následující po formaci prvobytně pospolné. Je pro ni charakteristický rozpad společnosti na dvě třídy – otrokáře a otroky. Existovali též svobodní řemeslníci a rolníci.
Podmínkou pro vznik otrokářské společnosti bylo zvýšení produktivity práce v takové míře, aby nadvýrobek znamenal významný přínos pro otrokáře (zvláště na otrokářských latifundiích a v řemeslné výrobě). Otrokářské výrobní vztahy jsou charakteristické soukromým (otrokářským) vlastnictvím výroby prostředků i samotného výrobce, otroka. Jde o přímé, násilné přinucení výrobce k práci. Hlavní výrobní silou se pak stala prostá kooperace práce otroků. Rozštěpení společnosti na dvě třídy vedlo ke vzniku státu, který sloužil k podrobení vykořisťované většiny vykořisťovatelské menšině.


Související stránky v této knize

Přehled pravěku, starověku a středověku
Starověk, otrokářská společnost
Starověk, otrokářská společnost
Sedm divů světa
Vojenská třída, obchodování
Maska krále Tutanchamóna
Egyptské sargofágy, mumie
Egyptské pyramidy v Gize
Kultura starověké Mezopotámie
Kultura východního středomoří
Staré řecké báje a náboženství
Bitva u Thermopyl
Makedonská říše, Persie
Makedonská říše, Persie
Řecká vzdělanost, Mezopotámie
Umění starověkého Řecka
Kulturní přínos starověkého Řecka
Starověký Řím, sláva
Boj Říma o nadvládu nad středomořím
Náboženství ve starověkém Římě
Umění starověkého Říma
Výbuch sopky Vesuv
Kulturní přínos starověkého Říma
Přehled dějin starověkého Říma
Byzantská říše, arabský kalifát
Byzantská říše, arabský kalifát
Slované, Sámova říše
Vznik kmenových knížectví


Související stránky v knihovně

Nejstarší státy, starověk
Starověké Řecko
Rozdělení římské říšeVyhledání pojmu v encyklopediiZ dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro