www.amapro.cz [Dějepis]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Věnuje se počátky existence lidstva na zemi. Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná. Popisuje základní principy vývoje umu a dovednosti lidí, jejich primitivní vynálezy. Končí ukázkami vyspělostí kultur Egypta, Řecka a Říma.


Markomanské války, opěrné body

cihly, mísová nádoba, Trnava, surovina, otrok, údolí, území, čilí ruch, vnitrozemí

Markomanské války, opěrné body


Tyto války se udály za vlády římského císaře Marka Aurelia (161-180 n.l.). Byl to vážný zásah do hospodářství a správního systému Římské říše a prakticky předznamenaly počátek krize Římské říše. Z hlediska periodizace Barbarika jsou tyto události brány jako mezník mezi starší a mladší dobou římskou. O Markomanských válkách nás informují (mimo archeologických, numismatických a epigrafických nálezů) vyobrazení na 30 m vysokém sloupu Marka Aurelia v Římě. K hlavním písemným památkám náleží životopisy císařů Marka Aurelia a Commoda z cyklu životopisů římských císařů (Scriptores historiae augustae).


Související stránky v této knize

Člověk vzpřímený, pračlověk
Osídlení území, kostry
Počátky zemědělství na našem území
Keltové, kmeny Bójů, nerovnost lidí
Stříbrné keltské mince
Keltská oppidia na našem území
Starověk, otrokářská společnost
Nejstarší otrokářské státy
Vojenská třída, obchodování
Loupeživé a dobyvačné války
Maska krále Tutanchamóna
Klínové písmo, Sargona
Babylón, vodovod, otrok
Perská říše, Mezopotámie
Kultura východního středomoří
Obory lidské činnosti
Období dějin lidstva
Období dějin lidstva
Práce a život otroků
Stěhování řeckých kmenů
Městský stát Atény
Městský stát Atény
Xerxova výprava, ostrov Salamín
Říše Alexandra Makedonského
Alexandr Makedonský, Veliký
Počátky římských dějin
Boj Říma o nadvládu nad středomořím
Římský ostrostřelec a jezdec
Rozvoj otrokářského hospodářství
Římská silnice, velkostatky
Spartakovo povstání
Vítězné bitvy otroků
Smrt Spartaka, Krassus
Pád západořímské říše
Pompeje, Konstantinův oblouk
Přírodní podmínky osídlení
Otrokářská společnost, nespokojenost
Slované, Sámova říše
Období dějiny lidstva
Periklova řeč, peloponéské války


Související stránky v knihovně

Loupeživé nájezdy
Petr Pázmánye
Dražba na černé otroky, přistěhovalec
Napadení Polska Německem,1939
Československé vojsko, naše vlast
Rotorové pochody
Rudný pochod v elektrické peci
Kmenové a rodové zřízení
Bratři Tiberiové
Činnost větru, zvětrávání
Tvárnost a tvářnost krajiny
Afrika, africký kontinent
Tropická Afrika
Australské státy
Diskontinuální vařákyVyhledání pojmu v encyklopediiPublikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro