www.amapro.cz [Dějepis]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Věnuje se počátky existence lidstva na zemi. Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná. Popisuje základní principy vývoje umu a dovednosti lidí, jejich primitivní vynálezy. Končí ukázkami vyspělostí kultur Egypta, Řecka a Říma.


Císař Karel Veliký

vlastník půdy, příslušník, léno, feudum, poddaní, rolník, nové zřízení, Franská říše

Císař Karel Veliký


franská říše
Raně feudální stát v západní a střední Evropě v letech 482–843. Byl založen králem Chlodvíkem z rodu Merovejců, který s vlastní družinou vítězstvím u Soissonsu (roku 486) dobyl poslední římskou državu v Galii, Syagriovo království, podrobil si ostatní kmenové předáky sálských Franků, přijal katolickou víru a s podporou katolické církve dobyl roku 507 království Vizigótů v jižní Galii. Vznikla tím nejsilnější a nejstabilnější z tzv. barbarských říší. Za Chlodvíkových synů a vnuků k ní byli připojeni Burgundské království, Alamani, Durynkové a Bavoři.Související stránky v této knize

Římská silnice, velkostatky
Barbarské kmeny v Evropě
Byzantská říše, arabský kalifát
Rozklad rodového zřízení
Franská říše za Karla Velikého
Přechod k feudální společnosti
Franská říše za Karla Velikého


Související stránky v knihovně

Mapa starého kontinentu
Stav rytířský, kněží a mniši
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Husitská tradice
Renesanční kultura
František Rákoczi II.
Francouzká buržoazní revoluce
Bohatí sedláci, drobní rolníci
Dekret o míru, dekret o půdě
Ustavující sjezd KSČ
Mostecká stávka, stávkový výbor
Selská povstání lidu
Peloponéská válka
Franská říšeVyhledání pojmu v encyklopediiZ dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro