www.amapro.cz [Dějepis]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Věnuje se počátky existence lidstva na zemi. Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná. Popisuje základní principy vývoje umu a dovednosti lidí, jejich primitivní vynálezy. Končí ukázkami vyspělostí kultur Egypta, Řecka a Říma.


Kultura východního středomoří

Chetité, kov, dřevo, čtení, psaní, dovednost, Turecko

Kultura východního středomoří


Chetité byli mistry v odlévání kovů, přičemž tuto schopnost využívali v umění (kovové sošky, nádoby atd.). Chetitské náboženství bylo polyteistické, přičemž ještě dnes nejsou všichni chetitští bohové známi. Ve společenském zřízení spoléhali Chetité na otroky, kteří pracovali v zemědělství, hornictví a v dalších pracovních odvětvích. Během své existence nebyla Chetitská říše nikdy považována za bezvýznamný stát a vždy měla určitý respekt. Konec chetitské říše přišel nečekaně - kolem roku 1200 př. n. l. byli Chetité smeteni invazí tzv. mořských národů a říše se rozpadla. Chetitská kultura ještě nějaký čas přežívala v opevněných městech, ale když byla roku 717 př. n. l. dobyta poslední velká chetitská pevnost Karchemiš, všechny stopy chetitské kultury zmizely a tím skončila i chetitská civilizace.

Související stránky v této knize

Život a práce našich předků, archeologie
Pěstní klín
Chov domácích užitkových zvířat
Pazourkové nástroje
Dřevorubectví a tesařství
Doba železná ve střední Evropě
Podnebí, způsob obživy
Zánik prvotně pospolné společnosti
Moc a úpadek Egyptu
Maska krále Tutanchamóna
Kulturní přínos Egypta
Klínové písmo, Sargona
Babylón, vodovod, otrok
Peršané, vzdělanost lidstva
Středověká Indie, znakové písmo
Iliada a Odyssea, Olymp
Městský stát Sparta
Městský stát Sparta
Řecko perské války
Starověký Řím, sláva
Boj Říma o nadvládu nad středomořím
Spartakovo povstání
Vítězné bitvy otroků
Pád západořímské říše
Římská vzdělanost
Základy čtení a psaní
Základy čtení a psaní
Pompeje, Konstantinův oblouk
Přehled dějin starověkého Říma
Časová tabulka dějin pro Řím
Římské stříbrné nádoby
Vznik franského státu
Císař Karel Veliký
Rozpad Sámovi říše, Avaři
Vznik kmenových knížectví
Průmysl Velké Moravy


Související stránky v knihovně

Horizontální a vertikální řízení
Smazání souborů v adresáři
Výbojné turecké kočovné kmeny
Mapa před 30. letou válkou
Porážka Turků u Vídně roku 1683
Parník, vykořisťování, buržoazie
Mapa Evropy po 1815
Úsilí o ovládnutí Balkánu
Mapa Evropy před II. světovou válkou
8. století před naším letopočtem
Paměť MHB 2114
Aritmetické a logické jednotky
Řízení procesorem
Drcení a pálení
Obsah knihy
Kovy a paliva
Elektronegativita
Výroba plastů
Tkanina, dřevo
Klikový lis
Předpokládaná možnost, záporné věty
Předmluva ke knize II.
Pravěcí sběrači a lovci
Indický chrám
Mapa starověku
Státy jižní Asie
Litva, Lotyšsko, Estonsko
Výroba stavebních hmot
Lesní školka
Automobilové závody Tatra
Výživa obyvatel, znečištění ovzduší
dřevěný nosník - dřevo
Uživatel a počítač
Centrální procesorová jednotka
Vliv teploty na várku
Měrné tíhy tuhých látekVyhledání pojmu v encyklopediiČeskoslovenské dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro