www.amapro.cz [Dějepis]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Dějepis

Věnuje se počátky existence lidstva na zemi. Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná. Popisuje základní principy vývoje umu a dovednosti lidí, jejich primitivní vynálezy. Končí ukázkami vyspělostí kultur Egypta, Řecka a Říma.


A

Achaiu [219]
Afrika [182]
Alexandr [118]
alexandrova říše [121]
Alpy [139]
Alláh [183]
Alanové [219]
Amenhotep [72]
Antarktida [14]
Antika [106]
angolové [179]
Apollónův chrám [125]
Apeninský poloostrov [172]
archeologie [11][13][208][214]
archívy [12]
armáda [143][146]
Arab [183]
arabský kalifát [184]
arabský sloh [185]
Arabská říše [190]
archeologické nálezy [196]
arcibiskup [200][203]
Asie [14]
asijské kmeny [68]
astronomie [71][163]
aténští umělci [92]
Athéna [102]
Atlantský oceán [190]
Austrálie [14]
Avar [175]
Avaři [175][194]
azbuka [207]
B

bajky [76]
balkánský poloostrov [131]
Babylón [134]
barbar [172][181]
Bagdád [185]
básně [76]
básnictví [86][162]
Beroun [50]
bezpráví [109]
bezzemek [146]
Belgie [150]
beduín [183]
běžec [113]
Bělorusové [207]
bitva u Kann [141]
biskup [201][203]
bitva [218]
bída [66][102]
bohatství lovišť [29]
bojovník [47][195]
bohové [57][93][101]
bohatý dar [65]
bohyně [92]
bohatí řemeslníci [109]
botanika [124]
bohyně moudrosti [127]
bohatá města [180]
boží moudrost [184]
Bořivoj [202]
bronz [41][55]
bronzová socha [128]
bratři Grakchové [151]
bratrova smrt [202]
bruttijský [218]
břeh řeky [194]
buvol [82]
buddhismus [83]
budování silnic [154]
budova [166]
Bulharsko [194]
Byzantion [182]
C

Caesar [151]
cesta domů [101]
Cheb [13]
chudina [68][155]
chrám [72][184]
Chetité [79]
Chuang-che [85]
Chan [86]
chytrost [101]
Chlotar II. [175]
Chlodvík [186]
cibule [57]
cihly [177]
cín [41]
císař [151][152]
císařství [154]
císařský trůn [159]
církev [200]
cíp [218]
císař Michal [221]
Cyril [199]
cyrilice [207]
Č

časová přímka [10][211]
časová osa [16]
části světa [60]
česnek [57]
čelo spolku [104]
Černé moře [110][179]
čerpání vědomostí [204]
Češi [221]
čilí ruch [177]
Čína [5]
číslice [83]
člověk na zemi [26]
člověk [34]
členské státy [116]
ČSSR [13]
čtení [79][163]
D

daně [59]
Dardanely [114]
další generace [168]
desetiletí [17]
dešťové srážky [58]
despocitní postavení [69]
desetinná soustava [76]
démos [109]
dějepis [4][8]
Dějepis [9]
dějepisný atlas [14]
dějepisec [100][163]
dějiny [208]
dějiny lidstva [213]
divadlo [126]
diktátor [143][150]
dílo [33]
dláto [96]
dnešní typ [25]
doba chladu [15]
doba ledová [21]
doba kamenná [21]
dočasné obydlí [23]
dovednosti [55]
dozorci [57][64]
domácí dobytek [62]
Dolní Egypt [65]
dovednost [79]
dobyvatelé [84]
dolování rudy [99]
domácnost [99][144]
dobýt město [101]
dobýt území [118]
dokonalý člověk [123]
dobytek [191]
dohlížeč [215]
domácí zvířata [217]
druh práce [55]
družina [63]
drobné městské státy [75]
dřevěná rukojeť [36]
dřevěný kůl [39]
dřevorubec [40]
dřevo [79]
Dunaj [135]
důležité bitvy [112]
důsledky [119]
dvojpolní hospodaření [191]
dýka [96]
E

Egypt [5][63]
egyptské dějiny [68]
Egejské moře [96]
Epirus [219]
etruští řemeslníci [137]
Evropa [14][61][179]
existence Říma [144]
F

fazole [38]
faraón [66][72]
Feidia [127]
feudál [174]
feudum [189]
feudalismus [210]
feudální panovník [220]
Fénicie [81]
Féničané [136]
Francie [50][150][180]
franský král [175]
Fredagarova kronika [175]
franský stát [186]
Franská říše [189]
G

Gaisus [146]
Galius Julius Caeser [150]
Galie [187]
germánské kmeny [50][176]
geometrie [131]
Germáni [153][210]
gladiátorské hry [147]
Gladiátor [147]
gladiátor [218]
gorila [20]
Grach [146]
H

Hanibal [218]
hák [36][191]
herpuny [26]
Helespont [113]
helénistická kultura [132]
Héra [102]
historie [8][9][214]
historické události [8]
historické jádro [13]
historická památka [13]
historický nález [24]
hieroglyfy [70]
Hispánie [140]
Himalaje [184]
Hieronym [219]
hlavní jídlo [39]
hlavní znaky [51][212]
hlad [66]
hliněné tabulky [76]
hlavní objevy [91]
hlava [107]
hlediště [129]
hlásali učení [160]
hlásková letinka [172]
hliněné nádoby [178]
hloubená polozemnice [197]
hlaholice [199]
hmotné prameny [11]
horský hřeben [58]
Horní Egypt [65]
hodnostář [66]
hory [95]
horské hřebeny [95]
Homér [100][163]
hospodářství [119]
hospodářský pokrok [181]
hovězí dobytek [206]
hodnota muže [218]
hostina [220]
hojné dary [221]
hroty [26]
hromadit majetek [46]
hroby [46]
hrnčířský kruh [48]
hromadný lov [52]
hranice [58][195]
hradby [77]
hrdinové [93]
hrdinský čin [126]
hrozba [146]
hranice říše [153]
hradiště [176][198]
hrabství [188]
hrabaty [188]
hrinky [194]
hrob [196]
hřebíky [48]
hunové [179]
Hunové [180]
I

Iljada [163]
Indie [5]
indické pohádky [185]
islám [183]
Itálie [141]
italské kmeny [173]
J

jazyk [121]
Jaderské moře [139]
jásot [70]
jeskyně [21][25]
jedinec [22]
ječmen [38][206]
jednotka hmotnosti [71]
jedno místo [180]
jezdec [195][218]
jižní Itálie [110]
Jižní Evropa [172]
Jónské moře [94]
jutové [179]
Justinián [182]
K

katastrofy [12]
Karel IV [13]
kalendář [15]
kamenný kvádr [73]
kasty [83]
Kartág [140][170]
kartinské vojsko [141]
Kapua [148]
Kaspické moře [153]
katakomby [161]
Kagan [175]
kalif [184]
kamenná stavba [205]
Kann [218]
kácení stromů [38]
kámen [164]
Kelt [48][55][218]
Keltové [176]
keramika [194]
kladivo [48][98]
klenba [172]
klučení [191]
kmeny [48]
kmen [63]
kmenový válečník [197]
kmenový svaz [211]
kněžské funkce [160]
kníže [197]
knížecí trůn [201]
kovy [11]
kožešina [23]
kostra [24]
kopí [26][165]
kozy [38][97]
konec tisíciletí [41]
kovářství [45][205]
Kotini [48]
kovotepectví [53]
kočovný kmen [68]
kolo [76]
kolový vůz [76]
kov [79]
konec roku [85]
kolonie [110][131]
koloseum [129]
konzulové [138]
Korsika [139][190]
konzul [143]
kolónie [157]
kořist [164][176]
Konstantin [168][199]
korunovat [188]
koně [195]
Kocel [202]
konec říše [203]
konstrukce [205]
kolík [215]
kraje [64]
krvavé válečné výpravy [67]
krátké texty [82]
kružítko [98]
král [104][187]
kratos [109]
král Filip [120]
kruhové divadlo [129]
království [137][173]
krása a účel [168]
kronika [175]
kronikář [198]
křesťanské náboženství [80]
křesťanská říše [186]
kult matky [37]
Kutná Hora [39]
kultura [43][91]
kulturní země [122]
kulturní památky [134][211]
kulturní přínos [169][213]
kůže [19]
Kvádrové [176]
kyje [26]
Kyjevská Rus [190]
L

Lakónie [103]
latinský jazyk [162]
Langobardi [179]
Lada [192]
Láokoón [127]
lázně [154]
letopočet [15][16]
ledovec [21]
len [38]
letopočtem [58]
lesy [97]
legie [143]
legenda [221]
lékařství [124]
lékař [144]
léno [189]
lidstvo [9]
lidoop [20]
lidová bouře [66]
literární dílo [80]
lisovací olej [97]
literatura [100]
lidské vlastnosti [102]
lid [109]
lidské tělo [125]
Livius [163]
lidská činnost [212]
lícní strana [107]
lovci [20]
los [21]
lovec [27]
lodní doprava [62]
lodě [108]
lodní cesta [121]
Luxor [72]
luštěniny [97]
M

mapa [14][136][195]
matematika [16][83]
mamut [21]
mandlový tvar [22]
masivní [22]
masitá potrava [27]
matka [31]
mamutí kly [31]
malba tura [32]
malby [51][125]
majitel [99]
Malá Asie [101]
majetek [108][184][196]
mateřské státy [111]
maratónský běh [113]
Malijský záliv [115]
Makedonie [119][120]
maják [121]
maska herců [127]
majetnický [142]
malíř [165]
Markomani [176]
Maďaři [190]
Maďarsko [193]
majetkové rozdíly [197]
markrabat [202]
mák [38]
Mezopotámie [77]
mečíř [98]
mešita [183]
Metoděj [200]
měď [41]
městská stát [82]
městská chudina [160]
milodary [43]
mince [49]
minulost [175][204]
minarety [183]
Mikulčice [207]
mír [104]
mísová nádoba [177]
mlýnek [39]
mládež [105]
mlýnský kámen [191]
Moravský kras [25]
moc [43][184]
moře [84]
moruše [85]
mořeplavba [94]
moudrost [102]
mořské pobřeží [137]
močály [137]
mocné vojsko [149]
Mohamed [183]
Morena [192]
moravské knížectví [198]
Mojmír [198]
Mojmír II. [202]
muzejní sbírka [44]
mudrc [83]
Myrón [127]
N

naše území [24]
nadpřirozeno [33]
nadvláda [118][119][195]
náboženství [5][54][133][161][170]
nástroj [24]
nález [32][206]
nádoba z hlíny [35]
nářadí [47]
nános bahna [59]
náčelník [63][186]
náboženské texty [71]
národ Sumerů [75]
náš letopočet [78]
nástraha [102]
nákladní lodě [111]
námořní spolek [116]
náměstí [135]
námořní obchod [140]
náhrobek [164]
nádoby bronzové [178]
národní dějiny [191][211]
nádhera kultury [204]
náhrdelníky [209]
nerovnoměrnost [55]
nesvoboda [66][172]
neuvěřitelný čin [100]
nesmrtelnost [102]
neplnoprávní občané [103]
neomezená moc [138][158]
Neapol [148]
největší rozloha [153]
nepokoje [156]
největší stavba [166]
nezávislost [192][199]
nebezpečí [194]
nepřítel [197]
Nil [61][135]
Nitra [205]
nížiny [136]
nožíř [98]
nová půda [146]
nové zřízení [189]
nula na přímce [17]
O

obličej [19]
obrazový výklad [20]
obrázky [30][51]
obřad [31]
období vývoje [34]
obilí [36][42][82][206]
obdělávání půdy [46]
obchod [49][108][158][182]
obživa [61]
obchodníci [82]
obyvatelé Číny [87]
oblast [89]
objevy [89]
obyvatel [95][103][155]
obyvatelstvo [105]
obchodní ruch [106]
oběti [112]
obrázky kultur [130]
obchodní stanice [136]
občanská válka [150]
obrana říše [157]
oblouk [165][172]
obdiv [175]
obsazování [187]
obchodní styk [207]
obrazové řady [212]
občan [219]
obyčejné jídlo [220]
obkreslování písmen [220]
oceán [84]
odpadní jímky [29]
odlévání formy [42]
odlévání [45]
odpověď [54][170]
odvětví výroby [69]
odpadová voda [77]
odpor [83]
oděv [99]
Odyssea [101]
odolávat útoku [120]
odevzdávat daně [141]
odlehlá místa [161]
Odysea [163]
odvážní bojovníci [192]
odlišnost jazyků [194]
Odra [202]
odpuštění [219]
odpírat Bohu [221]
oheň [121]
ohrožený Řím [141]
ohrožení [158]
okřídlený kůň [107]
Oktavián Augustus [152]
okrsek [219]
olovnice [98]
omezení moci [132]
oppidum [49]
opevněná sídla [95]
oppidium [176]
opevnění [194]
organizace [110]
ornamenty [125]
orgán [137]
ostrovy [80]
osídlování území [105]
osady [110][136]
osídlení [170]
Ostrogóti [179]
osídlení Polska [193]
osud [196]
oslavy [220]
oštěp [30]
otloukání [22]
oteplení [34]
otázka [54]
otázky [60]
otrok [65][145][170][177][217]
otroci [68][110]
otrokářské státy [88][213]
otevřený boj [140]
otrokářský stát [142]
otrokářská společnost [159]
otrokář [171]
ovce [38]
Ovidius [163]
ovoce [191]
oves [206]
ozdobení [134]
ozdoby [164]
P

Palestina [81]
Parthenón [92]
Pallas [102][107]
papyrusové svitky [124]
palác [134][164]
parky [135]
Patriciové [138]
památky [168]
patricie [170]
panování [175]
panovník [199][201]
Panonie Gotová [219]
pásmo podnebí [61]
pevná délka [71]
Persie [81][112]
Peloponés [95]
perský útok [113]
Perikla [117]
peloponéský spolek [119]
perské vojsko [120]
perské území [121]
Perun [192]
Periklon [217]
pěstní klín [22]
Pireus [106][116]
písaři [64]
písmo [70][74]
písemnosti [124]
písemné prameny [204]
písař [215]
plody [22]
plevel [39]
plnoprávní občané [108]
plachetnice [111]
Plataj [114]
plavba [123]
Plebejové [138]
plná výzbroj [143]
placení úředníci [154]
pluh [205]
plnoprávnost občana [216]
plení [219]
pohyb rukou [23]
počty členů [28]
pozůstatky [29]
pohřeb [32]
pokus [33]
pohyb [33]
podnebí [34]
postavení ženy [40]
poklad [45]
počátky společnosti [54]
polní práce [57]
podnebné pásmo [58]
pokuty [59]
poušť [62]
postavení ve společnosti [69]
podzemní stoka [77]
polovina století [78]
pověsti [80]
poloostrov [82][94]
potlačování [90]
podzemní štoly [93]
podmínky Řecka [94]
pobřeží [94][110][136][182]
postavení Řeků [115]
podmaněné národy [118]
povrch země [123]
postava [127]
podium [129]
porážka Řecka [132]
popis dle mapy [133]
podklad [145]
povstalec [147]
povstání otroků [149]
pozornost [154]
podzemní chodby [161]
Pompeje [166]
postavení otroků [171]
pozemková reforma [173]
pohraniční oblast [178]
podmínky [181]
pozemkový vlastník [186]
postavení družiny [187]
poddaní [189]
Polané [190]
posmrtný život [192]
Podunajská nížina [194]
povinné dávky [196]
politická nadvláda [200]
Potisí [202]
politická organizace [207]
poddaní rolníci [210]
pospolná společnost [213]
povstání [215]
pozemek [219]
pokrok Moravy [221]
pravěcí lovci [5]
pravěk [10][18][44][60]
projevy [30]
pravěký muž [31]
pračlověk [52]
pravý úhel [82]
produkce [90]
prasata [97]
pravítko [98]
práce [99]
propukly boje [117]
provincie [141][152][162][180]
práce otroků [144]
právo [162]
pravlast [193][195]
první řád [194]
průběh [196]
Pribina [198]
prameny kultury [204]
prsteny [209]
proudící vliv [218]
prapor [219]
přírodní prostředí [25]
příčina jevu [31]
příbuzenství [35]
přistěhovalci [38]
přilba [43]
příchod Slovanů [50][210]
přísloví [76]
přehledná tabulka [88]
přístup [104]
příspěvky [116]
přednášení básně [126]
přilba na hlavě [142]
přísná kázeň [147]
přeprava zboží [155]
přehled dějin [159]
Přední Asie [171]
předsunutá strážní stanice [176]
předchůdci [188]
příslušník [189]
předkové [195]
příchod učenců [200]
překlad Bible [221]
psaní [79][163]
pšenice [38][206]
pustoší [219]
půda [36][191]
původní dílo [165]
původ [170]
pyramidy [72]
Pyreneje [182]
pyramida [212]
R

Rakousko [193]
Rastislav [199][201]
radlice [205]
rádlo [191]
revoluční tradice [12]
rekonstrukce [37][46][197]
rozvoj myšlení [30]
rozvoj řeči [30]
rod [32][197]
rodová vesnice [40]
rodový náčelník [46]
rozpad společnosti [63]
rozmach moci [67]
rolníci [67]
rovnost lidí [83][213]
rozkvět státu [92]
rodová šlechta [95]
rozvoj obchodu [97]
rozvoj řemesel [106][171]
rozpad říše [122][182]
rolník [145][187][189]
rozklad republiky [150]
rozpad [159][197]
rodový stařešina [186]
rodové vazby [187]
rotunda [207]
rukojeť meče [194]
různobarevné střípky [167]
rytiny [30]
ryby [110]
rychlé spojení [145]
Rýn [135][186]
Ř

Řecko [6][122]
řemeslo [42][158]
řecký zázrak [93]
řemeslníci [96]
řecká osada [110]
řecko perské války [111]
řečnické umění [126]
řecké báje [127]
řečnictví [162]
Řekové [162]
řecké sloupy [167]
řezbářství [205]
Řím [6][122][137][154][169]
římské výboje [50]
římská nadvláda [132]
řízení státu [138]
Římská říše [142]
římská říše [152][181]
římský most [155]
Římané [157]
říše [161]
římské právo [172]
S

samovládce [154]
Sazové [179]
Sámova říše [196][203]
sběrači [20]
sekáč [52]
semeno [52]
Semiti [75]
sekera [96][205]
severní Afrika [141]
Severní moře [190]
shrnutí učiva [51]
shromáždění [104]
Sicílie [139][148]
silnice [145]
sídliště [25]
sídlo [43][188]
sjednocení Egypta [74]
sjednocená říše [78]
sjednocovat [198]
sjednocení Moravy [200]
sklo [11]
sklizeň [15]
skot [38][97]
skutečná událost [126]
skleněné výrobky [178]
Skythie [219]
Slovan [6]
služebník [65]
sloupořadí [72]
slon [82]
slonovina [87]
sloup [172]
Slované [175][192]
slovanští předkové [178]
slovanské písmo [199]
směs hlíny [39]
směnný obchod [49]
smrt synů [127]
sněm [117]
sob [21]
soužití lidí [53]
soukromé vlastnictví [63]
socha lvice [73]
soupis zákonů [77]
sochař [100][127]
Solónovy zákony [109]
sochy [125]
sochařství [164]
sopka [166]
sopečná láva [167]
společnost [18][40][60][91]
spací kout [23]
společenství rodů [28]
společenská nerovnost [47]
společenství [52]
správce [86]
Sparťané [103]
sportovní stadión [126]
Spartakus [147]
Spartakovo povstání [148]
spravedlnost [160][221]
Spartak [173]
společenský pokrok [180]
společenské změny [188]
spojenec [199]
spisy [215]
srst [26]
starověk [10][159][166][169]
středověk [10][174]
století [15][17][84][180]
staletí [16]
strana [33]
střecha [40]
středozemní moře [41]
Staré hradisko [50]
Strakonice [50]
státní zákon [64]
stavba paláce [65]
Střední říše [67]
stavba [73]
Středozemní moře [75][179]
staroindická společnost [82]
stará Čína [84]
střelný prach [87]
stavby [89]
stěhování kmenů [96]
strava [99]
středisko [106][156]
Středomoří [112]
středisko kultury [117]
stavební prvek [131]
státní půda [145]
stavitelství [164][167]
stěhování národů [179]
stepní kůň [180]
stoupenec [184]
statečnost [192]
stěhování [193]
stařešina [197]
stěhování Slovanů [203]
stéblo trávy [215]
stavitel zdi [216]
státník [217]
subtropy [58]
Sumerova kultura [78]
surovina [177]
svobodní lidé [99]
svobodní rolníci [107]
svoboda [172][192]
světadíly [182]
Svatopluk [201]
svýma rukama [215]
Š

šimpanz [20]
šíp [30]
šíření křesťanství [207]
škrabadlo [52]
šlechta [138]
šperky [43][178][209]
šperkařství [53]
Španělsko [140]
špatné vlastnosti [219]
T

tabulka [33]
tažení [149]
tábor [27]
tesař [40]
temnota [70]
text učebnice [170]
textil [205]
tématický celek [171]
tělesné cvičení [103]
těžká kopí [142]
Thukydid [217]
tisíciletí [42]
Tiberius [146]
titul [152]
Tisíc a jedna noc [185]
tkalcovství [205]
tlupa [23][52]
tráva [52]
truhlářství [98]
Trója [101]
trosky [134][210]
tribuna lidu [138]
tržiště [156]
Trnava [177]
třída otroků [90]
Turecko [79]
Turci [183]
tvary znaků [70]
typ písma [86]
typické znaky [130][169]
Tyrhénské moře [148]
U

uctívání země [37]
uctívání bohů [160]
učenec [57]
učitel [144]
učitel šermu [147]
učení [184]
události [12]
Uherské Hradiště [204]
Ukrajinci [207]
ukradený majetek [216]
ulice v římském městě [167]
umění [5][54][89][164]
umělecké dílo [129]
upevnění demokracie [133]
urozený muž [137]
usmrcení [216]
utlačování [171]
Ú

údaj [54]
údolí [63][90][136][177]
údolí Aulona [114]
úhor [191]
úpadek [158]
úroda [15]
úrodná půda [58][110]
úředník [104]
úřední stát [108]
úřední jazyk [162]
úsečka času [17]
ústup Peršanů [114]
útisk [66]
útěk [218]
Úvod do dějepisu [7]
území [48][49][167][177]
území Afriky [106]
V

vandalové [179]
vážnost muže [43]
válka [57][65][104]
vápencová skála [73]
válečné loďstvo [116]
válečná výprava [120][201]
války [158]
válečný stav [180]
Váh [194]
včelý plásty [191]
Velká Morava [6][190][198][211]
Velkomoravská říše [9]
velký kámen [19]
Venuše [31]
velkorodina [35]
velmožové [46]
velitel [86][115][218]
veslo [111]
veslaři [111]
veřejné budovy [137]
velkostatkář [145]
Vesuv [148]
velkoměsto [154]
Vergilius [162]
veselohra [163]
velkolepá stavba [168]
Vesna [192]
velikost majetku [196]
Venusie [218]
věda [9][89]
vědní obory [71]
větry [85]
věřitelé [107]
vědecká knihovna [124]
vědomosti [204][208]
vinná réva [97]
Visla [202]
vítězná válka [122]
vítězství Řeků [132]
víra v boha [160]
vítězný oblouk [167]
vládnoucí třída [69][108]
vládce [80]
vláda [109]
vlastní výklad [130]
vládkyně [183]
vlastní jazyk [185]
vlastník půdy [189]
vlastní kultura [200]
vlastní řeč [220]
vnitrozemí [177]
vnitřní boj [215]
vojáci [64]
vojsko [103]
vojenské spojenectví [113]
vozataj [128]
vojenská služba [146]
vojenská pevnost [153]
vojenská síla [156]
vodovod [166]
vojenská družina [198]
vrcholné období [55]
vrchol demokracie [117]
vrcholné dílo [168]
všední dny [134]
vyučování [8]
vykopávky [11][214]
vysočina [14]
vysoká tráva [19]
vykopávka [49][98]
vysocí státní úředníci [64]
vybírání daní [64][124]
vynálezy [89]
vyprávění [101][169]
vydržování vojska [116]
vyslov odpověď [133]
vyšší vzdělání [162]
vypalování [191]
vykoupená svoboda [202]
vyrazil zub [216]
vychvaluje [219]
výroba [11][47][91]
výroba bronzu [44]
vývoj člověka [53]
východní státy [57]
východ [61]
výboj [68]
výnos z těžby [113]
vývoj Řecka [130]
výroba zbraní [147]
význam povstání [149]
výboje [156][185]
východořímská říše [159]
výjev [165]
význam v dějinách [208]
výpad [218]
vzdělanost [87][200]
vznik města [95]
vznik Sparty [103]
vzbouření [118]
vzdělaný člověk [123]
vzbouření otroků [147]
vzbouřenec [149]
Vznešený [152]
vznik Velké Moravy [203]
X

Xerxes [113]
Z

začátky zemědělství [34]
zabít zvíře [35]
zavlažovací zařízení [59]
zajatci [93]
zajatec [98]
zaměstnání [133]
založení Říma [151]
zavraždění [151]
zahrada [164]
základní potraviny [34]
zánik společnosti [47]
záplavy [59][85]
západ [61]
západní Asie [81]
základní poznatky [88]
záliv [94]
základní škola [122]
závodní dráha [128]
základ vojska [187]
zákon [217]
zbraně [28][42]
zbytek úrody [103]
zbytky staveb [125]
zbytky [176]
zbraní [196]
zdroj vláhy [59]
zemědělec [62]
zelenina [85][191]
zeměpisná oblast [88][212]
zemědělská výroba [104]
zeměpis [123]
zhotovení kopie [165]
získané poznatky [122]
zkoumání přírody [124]
zlato [41]
zlatá duhovka [49]
zlí bohové [102]
znaky umění [74]
znaky [83]
zničené boji [116]
znalost jazyka [124]
známý svět [135]
zničení Kartága [173]
způsob obživy [55]
zpěv [70]
zrození Venuše [19]
zvěř [27]
zvláštní značky [71]
zvuk [129]
Ž

žací nože [35]
žárový hrob [43]
železo [45]
železná ruda [45]
železný srb [206]
žernov [206]
žebrák [215]
život lidí [37]
Židi [80]
život [208]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro