www.amapro.cz [Dějepis pro šestou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Další stará kniha nás zavede do období přechodu feudalismu ke kapitalismu. A to jak v české a slovenské historii, tak i ve světové. Nástup kapitalismu sebou nese velké množství technických objevů a vynálezů. Slavní vynálezci jsou průkopníky i velkých společenských změn, které vrcholí velkou průmyslovou revolucí v roce 1848.


Krize feudální společnosti

14. století, 1434, Francie, Anglie, král, šlechta, království, majetek

Krize feudální společnosti
Související stránky v této knize

Rozvoj feudální Evropy 12. až 15. století
Normandští vévodové
Sjednocení Francie
Sjednocení Francie
Mapa Evropy ve 14. století
Mapa Evropy ve 14. století
Mapa Evropy ve 14. století
Život šlechty a poddaných
Stav rytířský, kněží a mniši
Přemysl Otakar I.
Přemysl Otakar I.
Vláda Lucemburků
Korunovační klenoty českého království
Korunovační klenoty českého království
Slovensko v uherském státě
Slovensko v uherském státě
Uherský stát koncem 13. století
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Církevní hodnostář
Církevní hodnostář
Církevní hodnostář
Matyáš Korvín
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Manufaktury, levná pracovní síla
Úpadek královské moci za Jagellonců
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
Hospodaření šlechty
Uherský král, Jan Zápolský
Korunovace uherských králů
Ferdinand I. roku 1526-1564
Erb českého království
Erb českého království
Majestát, královská listina
Habánská keramika, luteránská církev
Renesanční kultura
Defenestrace roku 1618
Bitva na Bílé hoře roku 1620
František Rákoczi II.
Boje poddaných v 17. století
Úpadek královské moci
Feudální útlak
Konstituční monarchie
Vojenská diktatura
Vojenská diktatura
Boj za nezávislost, vznik USA
Osvícenectví
Vývoj francouzské revoluce
Dobití Bastily roku 1789
Francie versus Anglie
Francie versus Anglie
Císař a král Josef II.
Maďarská feudální šlechta


Související stránky v knihovně

Základní architektura přístupových sítí JTS
Keltská oppidia na našem území
Těžkooděnec, sparťanský bojovník
Lidové shromáždění, sněm
Italské kmeny, Tibet, Řím
Římská republika, diktátor, tribunál
Konec římské republiky, vznik císařství
Časová tabulka dějin pro Řím
Velké stěhování národů
Chrám boží moudrosti
Rozklad rodového zřízení
Velká Morava, první stát Slovanů
Nový společenský řád
Kolonie, panství Anglie v 18. století
Šlechtické manufaktury, feudální vztahy
Zánik polského šlechtického státu
Francouzká buržoazní revoluce
Nespokojenost a odpor obyvatelstva
Postavení dělnické třídy
Vykořisťování a bída, pracující lid
Buržoazie proti dělnické třídě
Pokroková buržoazie, demonstrace
Trojspolek 1882
Pařížská komuna
Imperialismus a mezinárodní dělnické hnutí
Počátky strojového průmyslu
Vznik a průběh I. světové války
Vznik Anglie a Francie, 1922
Význam lipského procesu
Mostecká stávka, stávkový výbor
Boj proti fašismu
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Armádní generál Syrový
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Přemysl Otakar II.
Slovenská Matice
Brána městského opevnění
Nespokojenost aténského lidu
Bitva u Thermopyl
Diktátor, senát, sláva a moc
Velká Británie, Irsko
Francie
Spojené království Velké Británie
Evangelium, papežský list
Základní listina města
Latinská literární tvorba
První krize feudalismu
Šlechta, postavení církve
Polní vojsko, Prokop Veliký
Husitské povstáníVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro