www.amapro.cz [Dějepis pro šestou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Další stará kniha nás zavede do období přechodu feudalismu ke kapitalismu. A to jak v české a slovenské historii, tak i ve světové. Nástup kapitalismu sebou nese velké množství technických objevů a vynálezů. Slavní vynálezci jsou průkopníky i velkých společenských změn, které vrcholí velkou průmyslovou revolucí v roce 1848.


Život šlechty a poddaných

panovník, šlechta, vykořisťování, podíl moci

Život šlechty a poddaných
Související stránky v této knize

Raný feudalismus
Rozvoj feudální Evropy 12. až 15. století
Přemysl Otakar I.
Slovensko v uherském státě
Slovensko v uherském státě
Odpor proti církvi
Církevní hodnostář
Matyáš Korvín
Krize feudální společnosti
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Manufaktury, levná pracovní síla
Král Vladislav II.
Hospodaření šlechty
Habánská keramika, luteránská církev
Renesanční kultura
Boje poddaných v 17. století
Nevolnické povstání roku 1680
Feudální útlak
Konstituční monarchie
Francouzská buržoazní revoluce
Maďarská feudální šlechta


Související stránky v knihovně

Římská republika, diktátor, tribunál
Upevnění Velké Moravy
Rozmach Velké Moravy, Svatopluk
Nový společenský řád
Šlechtické manufaktury, feudální vztahy
Parník, vykořisťování, buržoazie
Severoamerické státy koncem 18. století
Zánik polského šlechtického státu
Nespokojenost a odpor obyvatelstva
Postavení dělnické třídy
Buržoazie proti dělnické třídě
Životní podmínky dělníků
Druhá průmyslová revoluce
Počátky strojového průmyslu
Slovenská Matice
Vysoký státní úředník
Vymáhání a vybírání daní
Stavitelství, pyramidy
Nespokojenost aténského lidu
Obyvatelé Afriky
Evangelium, papežský list
Církev, vlastník půdy
První krize feudalismu
Šlechta, postavení církveVyhledání pojmu v encyklopediiČeskoslovenské dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro