www.amapro.cz [Dějepis pro šestou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Další stará kniha nás zavede do období přechodu feudalismu ke kapitalismu. A to jak v české a slovenské historii, tak i ve světové. Nástup kapitalismu sebou nese velké množství technických objevů a vynálezů. Slavní vynálezci jsou průkopníky i velkých společenských změn, které vrcholí velkou průmyslovou revolucí v roce 1848.


Přemysl Otakar I.

Zlatá bula sicilská, 1212, šlechta, král, královský titul, Přemyslovci

Přemysl Otakar I.
Související stránky v této knize

Rozvoj feudální Evropy 12. až 15. století
Normandští vévodové
Mapa Evropy ve 14. století
Život šlechty a poddaných
Vláda Lucemburků
Korunovační klenoty českého království
Slovensko v uherském státě
Slovensko v uherském státě
Uherský stát koncem 13. století
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Časové údaje od 12. do 15 století
Církevní hodnostář
Církevní hodnostář
Matyáš Korvín
Krize feudální společnosti
Krize feudální společnosti
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Manufaktury, levná pracovní síla
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
Hospodaření šlechty
Uherský král, Jan Zápolský
Korunovace uherských králů
Ferdinand I. roku 1526-1564
Erb českého království
Majestát, královská listina
Habánská keramika, luteránská církev
Renesanční kultura
Defenestrace roku 1618
Bitva na Bílé hoře roku 1620
Boje poddaných v 17. století
Úpadek královské moci
Feudální útlak
Konstituční monarchie
Vojenská diktatura
Císař a král Josef II.
Maďarská feudální šlechta


Související stránky v knihovně

Přemysl Otakar I., Václav I.
Těžkooděnec, sparťanský bojovník
Římská republika, diktátor, tribunál
Rozklad rodového zřízení
Nový společenský řád
Šlechtické manufaktury, feudální vztahy
Zánik polského šlechtického státu
Nespokojenost a odpor obyvatelstva
Postavení dělnické třídy
Buržoazie proti dělnické třídě
Pokroková buržoazie, demonstrace
Počátky strojového průmyslu
Slovenská Matice
Brána městského opevnění
Nespokojenost aténského lidu
Bitva u Thermopyl
Evangelium, papežský list
Bořivoj, Přemyslovci, Slavníkovci
Poslední soud, chrám svatého Víta
První krize feudalismu
Šlechta, postavení církveVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro