www.amapro.cz [Dějepis pro šestou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Další stará kniha nás zavede do období přechodu feudalismu ke kapitalismu. A to jak v české a slovenské historii, tak i ve světové. Nástup kapitalismu sebou nese velké množství technických objevů a vynálezů. Slavní vynálezci jsou průkopníky i velkých společenských změn, které vrcholí velkou průmyslovou revolucí v roce 1848.


Slovensko v uherském státě

Uhry, panovník, šlechta, král, moc, století

Slovensko v uherském státě
Související stránky v této knize

Raný feudalismus
Rozvoj feudální Evropy 12. až 15. století
Rozvoj feudální Evropy 12. až 15. století
Normandští vévodové
Mapa Evropy ve 14. století
Mapa Evropy ve 14. století
Život šlechty a poddaných
Život šlechty a poddaných
Život šlechty a poddaných
Období posledních Přemyslovců
Přemysl Otakar I.
Přemysl Otakar I.
Vláda Lucemburků
Korunovační klenoty českého království
Uherský stát koncem 13. století
Uherský stát koncem 13. století
Vymření Arpádovců roku 1301
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Časové údaje od 12. do 15 století
Církevní hodnostář
Církevní hodnostář
Matyáš Korvín
Hnutí bratříků
Doba pohusitská, 15. století
Porážka uherského vojska
Slovensko v 15. století
Krize feudální společnosti
Krize feudální společnosti
Krize feudální společnosti
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Manufaktury, levná pracovní síla
Humanismus
Mikuláš Koperník
Úpadek královské moci za Jagellonců
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
Hospodaření šlechty
Arcikníže Ferdinand Habsburský
Uherský král, Jan Zápolský
Korunovace uherských králů
Ferdinand I. roku 1526-1564
Ferdinand I. roku 1526-1564
Erb českého království
Majestát, královská listina
Habánská keramika, luteránská církev
Renesanční kultura
Defenestrace roku 1618
Bitva na Bílé hoře roku 1620
Bitva na Bílé hoře roku 1620
Boje poddaných v 17. století
Boje poddaných v 17. století
Nevolnické povstání roku 1680
Úpadek královské moci
Úpadek královské moci
Feudální útlak
Konstituční monarchie
Vojenská diktatura
Technické vynálezy
Boj za nezávislost, vznik USA
Francouzská buržoazní revoluce
Francouzská buržoazní revoluce
Osvícenectví
Naše národní obrození
Císař a král Josef II.
Císař a král Josef II.
Společenská třída buržoazie
Maďarská feudální šlechta


Související stránky v knihovně

Kalendář, měření času
Písemné historické prameny
Nerovnost mezi lidmi
Dobyvatelé Indie, čínská zeď
Těžkooděnec, sparťanský bojovník
Římská republika, diktátor, tribunál
Velké stěhování národů
Chrám boží moudrosti
Rozklad rodového zřízení
Upevnění Velké Moravy
Rozmach Velké Moravy, Svatopluk
Nový společenský řád
Šlechtické manufaktury, feudální vztahy
Zánik polského šlechtického státu
Nespokojenost a odpor obyvatelstva
Postavení dělnické třídy
Slovenské národní hnutí
Buržoazie proti dělnické třídě
Pokroková buržoazie, demonstrace
Revoluce 1848 v Uhrách
Počátky strojového průmyslu
Pád Velkomoravské říše
Slovenská Matice
Vysoký státní úředník
Vymáhání a vybírání daní
Stavitelství, pyramidy
Brána městského opevnění
Nespokojenost aténského lidu
Bitva u Thermopyl
Avaři, Samo, Hanáci, Valaši
Dějiny Moravanů, Hanáci
Evangelium, papežský list
Církev, vlastník půdy
Hrad Kost, Uhry, Zlatá bula
První krize feudalismu
Šlechta, postavení církve
Ohlas husitstvíVyhledání pojmu v encyklopediiSlavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro