www.amapro.cz [Dějepis pro šestou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Další stará kniha nás zavede do období přechodu feudalismu ke kapitalismu. A to jak v české a slovenské historii, tak i ve světové. Nástup kapitalismu sebou nese velké množství technických objevů a vynálezů. Slavní vynálezci jsou průkopníky i velkých společenských změn, které vrcholí velkou průmyslovou revolucí v roce 1848.


Církevní hodnostář

nespokojenost, bohatství církve, šlechta, král, církev, majetek

Církevní hodnostář
Související stránky v této knize

Románská kultura
Rozvoj feudální Evropy 12. až 15. století
Vyspělá arabská kultura
Normandští vévodové
Mapa Evropy ve 14. století
Panská a církevní půda
Život šlechty a poddaných
Stav rytířský, kněží a mniši
Přemysl Otakar I.
Přemysl Otakar I.
Vláda Lucemburků
Korunovační klenoty českého království
Slovensko v uherském státě
Slovensko v uherském státě
Uherský stát koncem 13. století
Gotická kultura
Středověká církev
Charakteristické znaky rozvinutého feudalismu
Odpor proti církvi
Koncil, reforma církve
Kazatel Jan Želivský
Husitská tradice
Matyáš Korvín
Jiří z Poděbrad, rok 1458
Jednota bratrská
Krize feudální společnosti
Krize feudální společnosti
Krize feudální společnosti
Začátky kapitalistické výroby v Anglii
Manufaktury, levná pracovní síla
Martin Luther, luteráni
Kalvínovo učení
Úpadek královské moci za Jagellonců
Úpadek královské moci za Jagellonců
Král Vladislav II.
Hospodaření šlechty
Uherský král, Jan Zápolský
Korunovace uherských králů
Ferdinand I. roku 1526-1564
Erb českého království
Majestát, královská listina
Německé reformační hnutí
Habánská keramika, luteránská církev
Habánská keramika, luteránská církev
Renesanční kultura
Třicetiletá válka 1618 - 1648
Defenestrace roku 1618
Bitva na Bílé hoře roku 1620
František Rákoczi II.
Boje poddaných v 17. století
Barokní kultura
Úpadek královské moci
Feudální útlak
Konstituční monarchie
Vojenská diktatura
Císař a král Josef II.
Feudalismus a nástup kapitalismu
Maďarská feudální šlechta


Související stránky v knihovně

Základní architektura přístupových sítí JTS
Těžkooděnec, sparťanský bojovník
Lidové shromáždění, sněm
Římská republika, diktátor, tribunál
Chrám boží moudrosti
Rozklad rodového zřízení
Velká Morava, první stát Slovanů
Církevní správa a bohoslužby
Nový společenský řád
Šlechtické manufaktury, feudální vztahy
Zánik polského šlechtického státu
Francouzká buržoazní revoluce
Nespokojenost a odpor obyvatelstva
Feudální kontrarevoluce
Postavení dělnické třídy
Vykořisťování a bída, pracující lid
Buržoazie proti dělnické třídě
Pokroková buržoazie, demonstrace
Rusko japonská válka
Počátky strojového průmyslu
Zasedání Komunistické internacionály
Slovenská Matice
Brána městského opevnění
Nespokojenost aténského lidu
Bitva u Thermopyl
Vesmír, hvězdná soustava
Evangelium, papežský list
Velkomoravská říše
Církev, vlastník půdy
První krize feudalismu
Odúmrtní právo, traktát
Staré město pražské
Šlechta, postavení církveVyhledání pojmu v encyklopediiČeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro