www.amapro.cz [Dějepis pro šestou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Dějepis pro šestou třídu základní školy

Další stará kniha nás zavede do období přechodu feudalismu ke kapitalismu. A to jak v české a slovenské historii, tak i ve světové. Nástup kapitalismu sebou nese velké množství technických objevů a vynálezů. Slavní vynálezci jsou průkopníky i velkých společenských změn, které vrcholí velkou průmyslovou revolucí v roce 1848.


A

absolutistická vláda [224]
Afrika [116][118]
Akademia Istropolitana [166]
Alois Jirásek [101][197]
Albrecht z Valdštejna [175]
Amerika [119][223]
Anglie [32][112]
Angličani [32]
Antverpy [123]
anglická revoluce [207]
anglický mechanik [213]
antické umění [240]
antické sloupy [241]
Anton Bernolák [271]
Antonímń Mánes [288]
arcibiskupství [66]
Arpádovci [72]
arkády [128][169]
arcibiskup [143][164]
armáda [187][209]
architektura [241]
Asie [118]
Atlantský oceán [118]
atlas [120]
autorita [130]
autorita církve [200]
Avaři [20]
Aztékové [119][303]
B

Balkánský poloostrov [36]
Bahamské ostrovy [117]
bavlna [117][211]
Baltské moře [174]
baroko [193][198]
barokní socha [196]
barokní umělci [198]
banka [214]
Balkán [217]
Bavorsko [218]
balkánské národy [220]
bakalář [303]
báňské město [54]
básníci [75][160]
básně [77]
Bánská Šťavnice [158]
báňská akademie [254]
Belgie [25]
Benátky [28]
Bedřich Smetana [101]
bezzemek [122]
Bedřich Engels [132]
begové [157]
Berlín [238]
Beethoven [242]
biskup [75]
bitva na Vítkově [95]
bitva u Lipan [106]
bitva u Moháče [136][161]
bitva národů [237]
bitva u Lipska [237]
bitva u Waterloo [239]
Bílá hora [179][265]
Blažek z Borotína [103]
bohatství církve [88]
bojovník [97]
bojiště [99]
bohoslužby [162]
bojaři [215]
Bosna [220]
Boston [222]
brnění [43]
bratřické hnutí [104]
bratříky [104]
Brno [142]
Bratislava [150][151]
bratranci Veverkovy [261]
buchar [24]
Budín [156]
buržoa [172]
buržoazie [172][208][209][222][259]
buržoazní revoluce [211][273]
Byzantská říše [16]
C

cesta [41]
cep [96]
cech [303]
chrám [36][195]
chudina [56][58][93][101]
chamtivost [102]
chmel [137]
Chalupka [160]
chalupy [263]
cihelny [140]
Cikker [160]
církev [18][28][74][80][85][88][92][101][109][133]
církevní úkon [89]
císař [130][176][218][252]
církevní reformy [163]
císařské vojsko [187]
Č

časová přímka [180]
Černé moře [16]
České království [35]
Český stát [59][61][65]
české groše [63]
český král [64]
české království [68][153]
čeština [77][111][164][166]
český trůn [98][106]
Čechy [102]
Čestín [189]
Černínský palác [194]
Černá Hora [220]
černí otroci [221]
čerpání spodní vody [257]
český jazyk [267]
české dějiny [269]
česká kultura [280]
český stát [298]
Češi [301]
člověk vzpřímený [14]
člověk [125]
čtenářské spolky [285]
D

daně [74][190]
Dante Alighiery [127]
dávky [143]
Dánsko [175]
defenestrace [177][178]
desátek [225][304]
děkan [77][304]
dědictví [81]
dělník [209]
dělnická rodina [300]
Dimitrij Donský [34]
Didaktika [183]
divadelní spolky [273]
dílna [57]
dolní zeď [44]
dobytek [46][141]
dovozce [123]
doba temna [197]
domorodé obyvatelstvo [211]
državy [85]
drahé kovy [141][207]
drancování [186]
dřevořezba [169]
duchovenstvo [46][124][265]
Dunaj [156]
dvorana [44]
dynastie [304]
E

Egypt [12]
erb [45][153]
evropský obchod [115]
evangelíci [164]
exulanti [181]
exulant [182]
F

farmáři [222]
fakulta [304]
feudál [23][48][55][190]
feudální město [50]
feudalismus [143][171][197][210][244][302]
Ferdinand I. [150][152]
feudální stát [255][298]
feudální renta [297]
feudální absolutismus [302]
Flandry [121]
flotila [123]
Florencie [129]
florén [304]
Franská říše [16]
Francie [32][112][226][228][230]
Francouzi [32]
Francesco Petrarca [127]
Friedrich II. [219]
francouzská republika [234]
Francouzská revoluce [239][244]
František Palacký [274]
G

Gabriel Bethlen [179][186]
Germáni [13]
generalissimus [175]
George Washington [222]
generální shromáždění [227]
generál Kutuzov [236]
Generál Kutuzov [237]
germanizace [253]
George Gordon Byron [289]
Giordano Bruno [127]
girondisté [231]
glejt [91]
gotika [50][74][76][80]
gotické umění [169]
Goethe [240]
groš [53]
H

havíř [55]
halapartna [96]
Habsburkové [146][148][180][188]
habsburská monarchie [152][155]
hejtman [94]
herbář [167]
historie [165]
hloubka orby [39]
hnutí a povstání [201]
horník [55]
hospodářství [55]
hospodářský rozkvět [59]
hornictví [59][110][140][157][165]
horní zákoník [63]
hodnostář [102]
hodnota peněz [120]
horníci [145][200]
hospodářská krize [225]
holičský zámek [249]
hradba [52]
hrad Karlštejn [68]
hrad Tower [121]
hrad [142]
hrady [171]
Husité [84]
Husova smrt [92]
husiti [92]
husitská posádka [103]
husitství [105][106][114]
humanisté [126]
hutě [140]
humanismus [165][200][278]
hudba [290]
hvězdář [155]
I

Indie [115]
Indiáni [117]
Inkové [119][303]
indiáni [119]
Irsko [210]
Itálie [126][129]
Ivančice [154]
J

jakost stříbra [53]
Jan Lucemburský [64]
Jan Očka z Vlašimi [64]
Jan Hus [91]
Jan Žižka [94][95]
Jan Želivský [98]
Jan Jiskra z Brandýsa [103]
Jan Huňady [105]
Jan Gutenberg [126]
Jan Kalvín [133]
Jagellonci [134]
Jan Zápolský [148]
Jan Kepler [155]
Jan Amos Komenský [182][183]
James Watt [213]
jakobíni [231][233]
Jan Svatopluk Presl [274]
Jan Kollár [277][278]
Jan Hollý [278]
Janko Kráľ [286]
Jáchymov [140]
Ján Jessénius [167]
Ján Jessenius [179]
Ján Hollý [279]
jednota bratrská [109][148][167][182]
jednotný stát [152]
jezuitský řád [154]
jezuité [164][177][193]
jednotný jazyk [253]
Jednota k povzbuzení průmyslu [281]
jih [25]
Jiří z Poděbrad [107][134]
Jiří Dóži [136]
jižní Čechy [139]
Jiří Agricola [167]
Josef II. [250][252][254]
Josef Božek [257]
Josef Ressler [259]
Josef Dobrovský [267]
Josef Jungmann [267]
Josef Kajetán Tyl [275]
Jozef Miloslav Hurban [283]
Juro Jánošík [192]
Juraj Fándly [272]
K

Kazimír III. [33]
Karel IV. [65]
Karlova univerzita [66][154][179]
kacíř [91][305]
kalich [92][100]
kališníci [93]
kazatel [102]
katolická církev [107][131][162][173][193][297]
kališnická města [107]
karavela [116]
kacířská zem [148]
katolická škola [154]
kazatelé [162]
katolík [163][279]
katolická liga [173]
Karel Škréta [184]
Karlův Most [196]
Karel I. [208]
kapitalismus [210][215][232][244][302]
Karel II. [210]
Kanada [223]
Karel Havlíček Borovský [281][282]
Karel Hynek Mácha [291]
kázal česky [87]
kázeň [97]
kázání [132]
Kdož jsú boží bojovníci [100]
Keltové [13]
kežmarský magnát [186]
keramika [197][248]
klášter [86]
klenba [195]
klasicismus [240][241]
klasicismus v literatuře [243]
klatba [305]
kněží [46][266]
knihtisk [126][199]
kněz [131]
kníže [185][273]
kovy [17]
Kolín [29]
kolonizace [39]
kopí [43][45]
kostel [51][169][177]
koruna uherská [63]
koncil [89][100][305]
Kozí Hrádek [89]
kompaktáta [100]
kolonie [120][211][224]
kočovné kmeny [135]
Košice [149]
Komárno [158]
konvent [231]
konfederace [262]
kozáci [276]
Krakov [26]
královská města [30]
Kresčak [31]
král [60][70][88][112][177]
královský titul [60]
královské území [71]
království [81][112][210]
kropáč [96]
krize [130][299]
královská moc [134][152]
královská listina [155]
Kremnica [156]
král Fridrich [179]
krvavé násilnosti [239]
Křižáci [27]
křižácké výpravy [95][99]
křesťanství [130]
Křivoklát [142]
kutnohorská mincovna [53]
kupec [56][58]
Kutná Hora [142]
kulturní rozvoj [255]
kurie [305]
Kyjevská Rus [20]
Kyjev [34]
L

latina [87][111][166]
Ladislav Pohrobek [110]
latinské knihy [166]
ležet ladem [38]
levná pracovní síla [122]
len [123]
Leonardo da Vinci [128]
Levoča [168]
Lešno [182]
Leningrad [217]
Litva [33]
lidové vyprávění [78]
Litoměřický kancionál [91]
listina [111]
literatura [127]
Litomyšl [170]
lidové umění [197]
liberální buržoazie [282]
lidové knihovny [285]
lidová slovesnost [289]
literární tvorba [290]
lomený oblouk [78]
Londýn [208]
lodní šroub [259]
loutkař [269]
Lucemburkové [84]
luteráni [131][164]
Ludvík II. [146]
Luther [162]
luteránství [163]
Ludvík XVI [227]
M

matematika [28]
mapa [29][35][61][118][142][149][156][174][189][223][235][238]
majetek [46][88][112][134][187]
Matúš Čák Trenčiansky [73]
mateřský jazyk [77][127][162][265]
malířství [79][128][171][290]
mapa husitů [99]
Malé Karpaty [103]
Matyáš Korvín [108][110]
magnáty [110]
manufaktury [122][172][199][207][247]
Martin Luther [131]
majitelé dolů [144]
mata [147]
matematik [155]
Majestát [155][177]
mateřská řeč [166]
malby [169]
Matyáš II. [177]
Matyáš Braun [196]
Maxmillián Brokoff [196]
malovýroba [199]
Marie Terezie [250][251][255]
Matěj Kopecký [269]
Matice česká [275]
Martin Hamuljak [278][279]
meč [43][45][96]
mečíř [49]
Mexiko [223]
Metternich [273]
město [48]
městské opevnění [49]
městečko [51]
městský patriciát [56]
měšťané [75][81][124]
měšťanstvo [98]
měšťan [172]
městský trh [173]
městská chudina [266]
mince [25]
mistr [58]
Miloš Pok [71]
mincovna [73]
Mikoláš Aleš [101]
Mikuláš Koperník [126]
mistr Pavel [168]
Michal Pavúk [263]
militaristický [306]
mírová organizace [107]
mír v Augsburku [133]
mlatci [47]
mlatec [139]
mluvnice [267]
Mohamed [27]
mongolští Tataři [33]
Moskva [34]
močál [41]
mocenský vzestup [59]
Moravské pole [62]
moc [70]
Morava [102][145]
mořeplavba [115]
morální úpadek [130]
Moliere [240]
monarchie [251]
mor [306]
mravní úpadek [86]
mravní výchova [285]
mzda [145][209]
N

nadvláda [172][180]
Napoleon [233][236][237][277]
Nad Tatrou sa blýska [275]
námořní plavba [32][120]
národní zvyky [78]
násilí [109]
názor církve [125]
náboženské obrazy [128]
náprava církve [131]
náčelník Osman [135]
náboženství [163]
náměstí [170]
náboženská svoboda [177][185][188]
Náchod [189]
národní svoboda [192]
námořní doprava [199]
námezdní dělníci [207]
národní garda [229]
národní obrození [265][277][301]
národní buditelé [266]
národní sebevědomí [269]
národní hnutí [270]
národní hymna [275]
národnostní útlak [287]
národní uvědomění [292]
národní povědomí [300]
nepřítel [51]
nespokojenost [88]
neznámé plodiny [120]
nevolnictví [138]
neomezená vláda [148]
nevolník [191][215]
nezávislost [224]
neomezená moc [225]
Neapol [235]
nekvalifikované síly [249]
nekatolické náboženství [254]
německý rytíř [33]
Německo [200]
německá říše [218]
Nizozemí [121]
Norimberk [26]
nožíř [49]
Novoměstská radnice [92]
nová šlechta [122]
Novohrad [156]
Nová Anglie [221]
novověk [272]
novodobá literatura [291]
novokřtěnci [306]
O

obchodník [30]
obyvatel [52]
objevení Ameriky [116]
obiliny [137]
obrana [153]
obrana země [157]
obléhání [158]
obrázková učebnice [183]
obrazy [196]
obchodní blokáda [236]
obydlí poddaných [263]
obrozenecký ruch [268]
obrozenecké hnutí [278]
odlišné znaky [203]
Olomouc [63]
oltář [79][168]
Oliver Cromwell [208]
Omodějovci [73]
Opočno [171]
opozice [306]
orná půda [40]
Orient [115]
ornamenty [169]
orba [261]
osmanská říše [135][157]
osady [221]
osvícenectví [226]
osvěta [267]
otrocká práce [12]
Oto Braniborský [62]
Ovocný trh [268]
ozim [41]
ozbrojenec [44]
ozdobné prvky [242]
P

panství [15]
panovník [17][42][70][191][225]
papež [28][107][157][175]
pastvina [41]
patriciát [66][85][111][307]
panstvo [85][107]
pacholci [90]
panská jednota [98]
palác [129]
pašalik [157]
paša [157][307]
Památník národního písemnictví [194]
parlament [208][209][210]
parní stroj [212][214][256]
paroloď [214][258]
partyzáni [236]
patent [253]
parní vůz [257]
Pavel Josef Šafařík [275][278]
peněžní dávky [27]
peníze [115]
Petr Pázmánye [164]
Petr Csaszár [190]
petice [191]
Petr Veliký [216]
Petrohrad [217]
pěvci [75]
pitva [167]
písně [78]
písmo [111]
písemnictví [168]
pluh s hřídelí [39]
plavba [116]
plachetnice [214]
plantážnictví [221]
Polsko [26][33][73][104][174]
Povolží [34]
pozemky [38]
podíl moci [42]
poddaní [46][81][101][165][187]
porážka [62]
podloubí [79][128]
pohřbívání [89]
polní vojsko [100]
Pováží [103]
polské spojenectví [108]
pokora [109]
portugalští mořeplavci [116]
podnikatelé [122]
posmrtný život [125]
poprava [143][178][192][233]
potlačení povstání [144]
poddaný lid [171][190]
Polička [189]
povstání [190]
portrét [196]
polské povstání [219]
politické poměry [228]
politický vězeň [230]
pokrokové hnutí [239][287]
polotovar [248]
potravinářský průmysl [257]
poštovní spojení [259]
poněmčování [266]
pokrokový vlastenci [278]
pozdní feudalismus [299]
politický život [300]
Praha [29][155][178][189]
pralesy [39]
práce lidu [48]
privilegium [51]
prebenda [86]
problémy společnosti [87]
protestanti [153]
Prostějov [154]
pracovní síly [159]
protiturecké boje [161]
protestantství [163]
Pražský hrad [167][177]
provincie [172][307]
protestantská unie [173]
protihabsburská povstání [185]
průběh povstání [188]
protireformace [201]
průmyslová revoluce [212][256]
proletariát [214][259]
Prusko [218][235]
privilegované stavy [228]
pruská armáda [237]
proces obrození [293]
přelom letopočtu [14]
Přemyslovci [60]
Přemysl II. [61][62]
přírodní vědy [67]
přístav [123]
přívrženci [131]
příze [248][256]
pšenice ječmen [137]
půda [138]
R

ranný feudalismus [18]
Rakousy [61]
rakouský arcikníže [146]
Rakousko Uhersko [174]
raně barokní kostel [194]
Rafael Donner [196]
rakouské císařství [238]
radikální demokraté [282]
rakouská vláda [301]
revoluční hnutí [101][114]
renesance [127][129][165][168][193]
reformace [130][133][162][165][299]
renta [141]
revoluce [176]
rekatolizace [181][186][307]
revoluční diktatura [231]
revolučnost [240]
republika [308]
rod Vítkovců [62]
Robert z Anjou [72]
robota [132][143][190]
rozvrácená země [136]
rozdělení území [150]
rodná zem [183]
robotní patent [192]
rolník. 17. století [226]
Robespierre [232]
rolnický lid [247]
rolnické povstání [260]
rovnoprávnost [282]
romantismus [288][290]
rozklad feudalismu [292]
ruská kultura [36]
rub a líc [53]
rukopis [75]
Rumuni [143]
Rudolf II. [154][177][185]
ruský stát [216]
ruská vojska [236]
ruchadlo [261]
rytíř [45][75]
rychtář [47]
rybnikaření [139]
rybolov [139]
rychtáři [153]
Rýnský spolek [235]
Ř

Řezno [26]
řemeslník [30][56]
řemdlich [96]
řezbářství [197]
řemeslnická dílna [245]
Římané [13]
římský císař [65]
Řím [74]
římsa [195]
S

samoděržaví [37][216]
satira [77]
samostatný stát [172]
Sasko [174][218]
Sámova říše [20]
Schiller [240]
sever [25]
Severní moře [29]
sedláci [31][93][144]
sedlák [47][122]
Sezimovo Ústí [93]
sekera [96]
selská válka [132]
Sedmihradsko [149][157]
Severní Amerika [221]
secí stroj [261]
sebevzdělávání [283]
sjednocení Slováků [284]
sklárny [140]
sklářské výrobky [140]
sklo [197]
Skotsko [210]
Slovani [13]
služebník [17]
sluha [58]
služka [58]
Slovensko [102]
slovenský jazyk [111]
Slezsko [147]
Slavonsko [147]
sliby [153]
slovenské pohraničí [159]
slovenský lid [188]
slovenský národ [270]
Slávy dcera [277]
slovenská literatura [279]
slovenská kultura [280]
slovenští vlastenci [283]
Slováci [301]
smrt [146]
sněm [308]
sňatek [65]
soudní výslech [90]
sochařství [128]
sociální reformy [251]
společnost [17]
spřádací kolo [24]
spanilá jízda [99]
společné znaky [203]
spřádací stroj [212]
spiknutí rovných [234]
spisovný jazyk [271]
Spolek milovníků řeči [279]
spolek Tatrín [285]
srbský stát [36]
starší doba kamenná [11]
starověké Řecko [12]
starověký Řím [12]
stát [15]
státní útvar [19]
Středomoří [28]
stoletá válka [32]
stavovský stát [37]
stříbrná hřivna [40]
středověký hrad [45]
století [70]
stříbrné denáry [73]
studenti [77][162]
středověk [80][151]
Staré Město pražské [87]
státní správa [98]
statkář [122]
stěhování [138]
stavitelství [169][193]
střední Evropa [176]
stavovské povstání [177][178]
stříbro [211]
Stephensonova lokomotiva [213]
strojová výroba [214][265][292]
státní dluh [224]
Stavovské divadlo [268]
sudlice [96]
sukno [121][123][207]
sultán [308]
světový obchod [121]
světské stavby [128][169]
světový názor [200]
světový trh [207]
světští feudálové [226]
synoda [308]
Szatmár [187]
Š

šíření víry [165]
školství [181]
školské reformy [253]
školní docházka [253]
šlechta [23][42][60][70][88][104][112][121][135][137][163][165][188][209]
šlechtic [89]
šlechtická sídla [171]
španělská kolonie [119]
Španělsko [172]
štít [45][79]
Štýrsko [147]
Štěpán Bočaj [185]
Štúrovci [283]
Švédské království [35]
Švédsko [175]
švédská vojska [175]
Švýcarsko [238]
T

Tataři [74]
tajný politický klub [282]
Tábor [93][114]
táborité [97]
terčem kritiky [86]
Telč [170]
textilní výrobky [207]
textilní průmysl [212]
tereziánský urbář [252]
textilní továrny [256]
těžba stříbra [54]
těžká práce [119]
tělesné tresty [183][247]
těžba železa [258]
Tichý oceán [117]
tiskařský lis [124]
tiskárna [164]
tovaryš [57][271]
tovární výroba [244]
toleranční patent [254]
travnatá step [11]
trhy [40][50][52]
tržnice [51]
trůn [64]
Trenčín [79]
trestný čin [144]
Trnava [164]
trojpolní hospodaření [246][298]
třídní společnost [14]
třídní protiklady [69]
Třeboň [139]
třicetiletá válka [173][183][186][218]
třídní boj [187]
Turecko [27][174][186]
turnaje [46]
turecké výboje [81]
Turkové [135]
turecký sultán [136][187]
Turci [143][157]
turecké území [149]
turecký stát [220]
Tycho de Brahe [155]
U

učedník [57]
učitel národů [183]
učitelé [266]
učenec [271]
uherský stát [18][166]
Uhry [70][108][146][252]
uherská stát [104]
uherský král [148]
uherský trůn [150]
uherská šlechta [201]
ulice [57]
umění [66]
umělecké řemeslo [69][80]
umělci [184]
umělecký projev [242]
upálení [90][127]
urovnání sporů [176]
usedlost [47][309]
uvěznění [90]
uzavření míru [187]
Ú

úhor [41]
úpadek moci [72]
ústava [309]
útlak lidu [190][216]
útok na Bastilu [230]
územní celek [81]
V

válcování železa [24]
Václav IV [84]
Váh [156]
válčící strany [176]
válka [176]
Václav Hollar [184]
válečný konflikt [200]
válečné loďstvo [217]
válka se Švédy [217]
Václav Kramerius [268]
Václav Thám [269]
Velká Morava [19][37]
Velkomoravská říše [19]
velkoknížectví [35]
vesnice [38]
velitel [94]
velké příjmy [138]
velmož [186][309]
Velká Británie [210]
velkostatky [214]
velkostatkář [219]
venkovské obyvatelstvo [260]
vévoda [30]
vévoda Ladislav [71]
vědomosti [28]
věda [66]
věže [79]
větrný mlýn [227]
vězení [247][264]
víno [141]
víra [181]
Vídeň [235][250]
vídeňská vláda [273]
vlastnictví půdy [23]
Vladislav Jagellonský [108]
vlna [123]
Vladislav II. [134][135]
Vladislavský sál [167]
vlastenectví [268][274]
vládnoucí kruhy [284]
vlastníci půdy [297]
vnitrozemí [159]
vojsko [85][145][181][186][208][264]
vojevůdce [179]
vojenská diktatura [210][234]
vodní kolo [212]
vojenská uniforma [219]
vojvoda [309]
vrcholná gotika [82]
vrchnost [90][131][192][252]
vřeteno [24]
vykořisťovatelé [15]
vysoké daně [30]
vykořisťování [42][85]
vynález [126]
vyznání víry [162]
vyhnanci [181]
východ [25]
výrobek [58]
výtvarné umění [127][184]
výšivka [197]
význam revoluce [232]
výbojné války [234]
výrobní postup [248]
výroba papíru [248]
výroba skla [249]
východní Slovensko [262]
vznik člověka [11]
vzdělanost [66][82][126][253]
vzestup [130]
vzrůst cen [137]
vzdělanci [184]
vzpoura lidu [224]
vznik republiky [230]
Z

zapřahání zvířat [38]
zavražděn [63]
zakládací listina [67]
zahraniční pomoc [179]
západ [25]
zámořské objevy [115]
zámky [171]
zámořské země [211]
zámek Versailles [229]
zájmy lidu [286]
zbroj [43]
zbraně [94]
zbojník [191]
zbojnické družiny [192]
zdroj obživy [11]
zemědělský venkov [71]
zeměkoule [117]
zemská ústava [134]
zemský úřad [150][177]
zeměpis [165]
zemské zřízení [180]
zemědělství [246]
zeman [309]
Zikmund [74][95][98][102]
Zlatá horda [34]
zlatá ruda [54]
Zlatá bula sicilská [60]
zlato [117][211]
zpracování vlny [122]
zrušení poddanství [132]
zruční řemeslníci [163]
zrada [175]
zrušení nevolnictví [252]
ztráta důvěry [86]
Zvíkov [142]
zvýšení mezd [145]
Ž

železo [17]
ženec [47]
železný výrobek [49]
žebrové klenby [78]
železné kování [227]
železné nářadí [246]
železnice [258]
žito [137]
živelné povstání [262]
žoldnéři [157]
žoldnéř [309]
župy [270]
1

1212 [60][83]
1241 [83]
1278 [83]
1346 [31]
1306 [63]
1300 [83]
1310 [83]
1348 [83]
1410 [83]
1419 [84]
1421 [98]
1428 [103]
1471 [108]
14. století [112]
1434 [112]
1402 [113]
1415 [113]
1420 [113]
1424 [113]
1451 [113]
1490 [113]
1450 [126]
1492 [202]
15. století [105]
1517 [131]
1555 [133][202]
1500 [134]
1526 [136][140][146]
1514 [143][202]
1541 [150]
1581 [202]
16. století [124]
1670 [182]
1604 [185]
1620 [202]
1621 [202]
1648 [202]
1642 [208][294]
1660 [210]
1649 [294]
17. století [126][299]
1711 [187]
1784 [213]
1794 [219]
1774 [227]
1797 [234][295]
1740 [250][294]
1783 [251]
1781 [254]
1722 [257][294]
1753 [268]
1780 [294]
1776 [294]
1789 [295]
1792 [295]
1825 [213]
18. století [221][246]
1813 [237][295]
1815 [239][296]
1832 [258][296]
1831 [260][264][275]
1833 [281]
1804 [295]
1827 [296]
1837 [296]
1848 [296]
19. století [212]

Předchozí strana Obsah kapitol publikace Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro