www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Tkalcovská dílna, manufaktura

hospodářský rozmach, manufaktura, kapitál, průmysl, velkovýroba

Tkalcovská dílna, manufaktura


Výraz manufaktura pochází z latinského manu facere – pracovat rukama. Manufaktury představují tradiční a dominantní tvar kapitalistického hospodaření a k tomuto uskutečnění bylo potřeba mnoho podmínek např: koncentrace individuálního kapitálu, masa dělníků a široký trh pro prodej vyrobených výrobků. Manufaktury byly velké dílny, v nichž docházelo k dělbě práce na dílčí úkony. Pracovali v nich dělníci. Předpokladem vzniku manufaktury byla velká poptávka po určitém druhu zboží a nahromadění prostředků, který její založení umožnil. První manufaktury vznikly ve 14. století ve Flandrech a v italské Florencii. Vyrábělo se v nich především sukno. V 16. století byly soukenické manufaktury hojně zakládány v Anglii. Manufaktury se staly předstupněm strojové tovární velkovýroby.

Související stránky v této knize

Počátky strojového průmyslu v Anglii
Parní stroj, vynález lokomotivy, James Watt
Rozvoj manufaktur, Kateřina II.
Představitelé jakobínského klubu
Třídní zápas buržoazní společnosti
Průmyslová revoluce v našich zemích
Sklářství, doprava a silnice
Sklářství, doprava a silnice
Důsledky průmyslové revoluce
Pokroková buržoazie, demonstrace
Osvobození z otroctví v USA
Založení I. internacionály
Centrum vědeckého komunismu
Rozvoj kapitalistického průmyslu
Pražská průmyslová čtvrť z roku 1867
Železnice za rakousko uherska
Bohatí sedláci, drobní rolníci
Doba Bachova absolutismu
Pod slovanskou lípou
Kafka Bohumil
Význam krvavé svárovské stávky
Imperialistické období kapitalismu
Rozvoj vědy a techniky 19. století
Elektřina a výbušné motory
Pásová výroba, benzín
Druhá průmyslová revoluce
Fordovy závody, pásová montáž
Bossové v senátu, kapitál
Cizí kapitál do Číny
Přeměna lidské krve v peníze
Krok vpřed dva kroky vzad
Rusko japonská válka
Ústup revoluce, carský režim
Pražská úvěrní banka
Rozvoj manufakturní výroby
Krymská válka
Živelné dělnické hnutí
Bolševik - pojmy historie
Bolševik - pojmy historie
Intervence - pojmy historie
Konjunktura - pojmy historie
Počátky strojového průmyslu


Související stránky v knihovně

Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Dněproges, 1928, sovchoz
Kultura a umění mezi válkami
Kubismus, Realismus, Picasso
Rada vzájemné hospodářské pomoci
Věcný rejstřík L až M
prověrka, provoz, průmysl, průnik, prvek
Jižní Afrika
Těžký průmysl
Podíl složek průmyslové výroby
Hospodářský podíl ČSR a SSR
Socioekonomická sféra
Staré město pražskéVyhledání pojmu v encyklopediiEncyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro