www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Slovanský sjezd, studentská revoluce

monarchie, Rakousko, Palacký, Praha, obrození

Slovanský sjezd, studentská revoluce


Na počátku června 1848 se v Praze konal Slovanský sjezd, jemuž předsedal František Palacký. Podnět k jeho svolání dali uherští Slované. Do Prahy přijeli zástupci všech slovanských národů. Slibovali si přátelství i pomoc proti německé rozpínavosti. Sjezd se konal v sále na Žofíně. V jeho průběhu docházelo k ostrým názorovým střetům mezi stoupenci a odpůrci společného rakouského státu.

12. června 1848 proběhla na Koňském trhu u sochy svatého Václava slavnostní bohoslužba sbratření všeho lidu. Sešlo se tu několik tisíc občanů především středního a nižšího stavu. Obřad měl lidem dodat sebedůvěru, uklidnit je a manifestovat jejich pospolitost. Po skončení se účastníci v několika proudech rozcházeli. Jeden průvod byl napaden císařskými vojáky a na dlažbě zůstali ležet první mrtví. Dav lidí se rozprchl s voláním: „Vojsko nás napadlo! Stavte barikády!“ Pražané výzvy uposlechli, barikády začaly růst po celém městě. Zvláště střed města se proměnil v improvizované pevnosti hájené lidmi na barikádách. Začalo ozbrojené povstání.

Související stránky v této knize

Ruský absolutistický stát, Petr Veliký
Feudální kontrarevoluce
Barokní versus stavba klasická
Kultura období romantismu
Romantismus ve výtvarném umění
Sklářství, doprava a silnice
Božkovy vynálezy, parní stroj
Božkovy vynálezy, parní stroj
Národní obrození, český národ
Stavovské divadlo na Ovocném trhu
František Palacký, Emanuel Arnold
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko
Revoluce v Itálii, monarchie
Revoluce v Itálii, monarchie
Boj o pařížské předměstí
Pokroková buržoazie, demonstrace
Pražské povstání 1848
Zaostalost carského Ruska
Prusko rakouská válka
Trojspolek 1882
Pražská průmyslová čtvrť z roku 1867
Železnice za rakousko uherska
Hospodářská krize a její příčiny
Hospodářská krize a její příčiny
Ústavní život za Rakouska Uherska
Ústavní život za Rakouska Uherska
Konec politiky pasivní opozice
Konec politiky pasivní opozice
Umělecká beseda 1863
Antonín Mánes
Malířství českého obrození
Kafka Bohumil
Memorandové poselství do Vídně
Memorandové poselství do Vídně
Hainfeldský sjezd 1888
Všeobecná dělnická strana
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Rusko japonská válka
Velká říjnová socialistická revoluce
Politika české buržoazie
Pražská úvěrní banka
Volební reforma, ostravští horníci
Volební reforma, ostravští horníci
Demonstrace 1. května 1890
Demonstrace 1. května 1890
Demonstrace 1. května 1890
Slovenské robotnické noviny
Průmyslová revoluce v Anglii
Krymská válka
Monarchie - pojmy historie
Opozice - pojmy historie


Související stránky v knihovně

Slované, Sámova říše
Mapa křižáckých výprav
Majestát, královská listina
Poprava účastníků stavovského povstání
Mapa proti feudálních bojů 1680
Císařovna Marie Terezie
Mapa před první světovou válkou
Boj Čechů a Slováků, monarchie
Hlinkova strana, monarchie, Šrobár
Generální stávka, založení KSČ
Mapa Evropy po Versailleském míru
Význam lipského procesu
Sovětská armáda, spojenecký blok
Rozbití Československa, fašistické Německo
Osvobození Československa rudou armádou
Mapa Evropy po druhé světové válce
Revoluční rok 1945 v Československu
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Slovník pojmů z dějepisu M
Obsah a kapitoly II. světové války (1)
Průmyslová výroba v době feudalismu
Státní zřízení v Evropě
Střední Evropa
Rakousko, Švýcarsko
Jihovýchodní Evropa
Povodí a přítoky Dunaje
Dovoz a vývoz
Mapa Československa
Praha hlavní město
Rakousko
Zakládací listina Karlovy univerzity
Chebský soudce, jednání v BasilejiVyhledání pojmu v encyklopediiEncyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro