www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Otrokářství, farma

farma, plantáž, dobytek, Afrika, Weidemeier, Marx, přistěhovalec

Otrokářství, farma


Otrokářství je označení systému, ve kterém se využívá práce nesvobodných lidí (otroků), kteří jsou po právní i faktické stránce obchodovatelným majetkem zbaveným osobní svobody. V širším slova smyslu se hovoří o otroctví i v případech, kdy je jedna osoba na druhé natolik závislá, že je nucena pro ni proti své vůli pracovat a je tím zbavena osobní svobody, byť se teoreticky jedná o stav protiprávní nebo právem přímo nedefinovaný.

Související stránky v této knize

Vznik USA, nezávislost
Vědecký socialismus, Marx, Engels
Bedřich Engels, Karel Marx
Komunistický manifest roku 1898
Marx a Engels
Dražba na černé otroky, přistěhovalec
Změny v třídním složení společnosti
Revoluční hnutí v Paříži 1871
Hrdinný boj komunardů
Význam Pařížské komuny
Nejednotnost dělnického hnutí
Centrum vědeckého komunismu
Rozpuštění I.internacionály 1876
České školství a kultura
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Fordovy závody, pásová montáž
Prvomájová demonstrace dělníků
Oportunismus, vznik revizionismu
Hospodářská krize 20. století
Diktatura - pojmy historie
Reorganizace - pojmy historie
Socialismus - pojmy historie
Počátky strojového průmyslu


Související stránky v knihovně

Byzantská říše, arabský kalifát
Počátky slovanských dějin
Stav rytířský, kněží a mniši
Kryštof Kolumbus
Zámořské objevy a plavby
Renta a robota
Egejské moře
Aténská mince
Povstání otroků, Spartakus
Rozloha světadílů a oceánů
Středoevropské časové pásmo
Tropické lesy
Afrika, africký kontinent
Zemědělství v USA
MarxVyhledání pojmu v encyklopediiHistorie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro