www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Osvobození z otroctví v USA

USA, kapitalismus, podnikání, černoši, jednota

Osvobození z otroctví v USA


Kapitalismus je ekonomický systém ve kterém bohatství a prostředky k výrobnímu bohatství, být soukromě vlastněn a kontrolovaný spíše než obyčejně, veřejně, nebo state-owned a kontrolovaný. Přes kapitalismus, zemi, práci a kapitál být vlastněn, operoval, a obchodoval soukromými fyzickými osobami nebo korporacemi, a investice, distribuce, příjem, výroba, cena a zásoba zboží, druhů zboží a služeb jsou určeni dobrovolným soukromým rozhodnutím v tržním hospodářství. Charakteristický rys kapitalismu je že každý člověk vlastní jeho nebo její vlastní práce a proto má dovoleno prodávat použití toho k zaměstnavatelům. V “kapitalistickém státu”, soukromých právech a vlastnosti vztahy jsou chráněny pravidlem práva omezené regulační kostry. V moderním kapitalistickém státu, legislativní akce je uvězněna ve vymezení a prosazení základních pravidel trhu, ačkoli stát může poskytovat některé zboží veřejnosti a infrastrukturu.

Související stránky v této knize

Období přechodu od feudalismu ke kapitalismu
Vznik USA, nezávislost
Ruský absolutistický stát, Petr Veliký
Národní shromáždění, dobití Bastily
Vláda buržoazní reakce
Průmyslová revoluce v Evropě
Lyonské povstání, kapitalismus
Lyonské povstání, kapitalismus
Vědecký socialismus, Marx, Engels
Prudký rozvoj kapitalismu
Prudký rozvoj kapitalismu
Kapitalismus světových velmocí
Občanská válka v USA
Založení I. internacionály
Rozpuštění I.internacionály 1876
Bohatí sedláci, drobní rolníci
Kultura a politika rakouskouherska
Purkyně Karel
Dělnické noviny Budoucnost
Imperialistické období kapitalismu
Telefonní centrála koncem minulého století
Fordovy závody, pásová montáž
Boj o rozdělení světa
Krok vpřed dva kroky vzad
Křesťansko sociální strana
Demonstrace 1. května 1890
Demonstrace za všeobecné hlasovací právo
Krymská válka
Pražská konference
Diktatura - pojmy historie
Rozvoj kapitalismu


Související stránky v knihovně

Řízení kvality a funkcionality spojeni VoIP
Vojenská diktatura
Vláda Petra Velikého
Pád jakobínů roku 1794
Konec feudalismu a nástup kapitalismu
Rakouská monarchie
Velká říjnová socialistická revoluce
Poválečné utváření světa
Založení komunistické strany Československa
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Vznik Anglie a Francie, 1922
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Revoluční období 1918-1920
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Hospodářská krize 1929-1933
Budování socialismu v Sovětském svazu
Průmyslová výroba SSSR a USA
Napadení Polska Německem,1939
Bombardovaní Německa, Stalingradská bitva, 1942
Tajné zbraně, V-1, V-2
Norimberský tribunál, 1946
Počátky dělnického hnutí
Nezaměstnanost a proletariát
Orgány lidové moci
Obyvatelé Afriky
Nový Zéland, Nová Guinea
Indiánské kmeny v Americe
Severní Amerika, Kanada
Spojené státy americké
Čína a Rusko
Oblasti Evropy
Státní zřízení zemí před rokem 1989
Stěhování obyvatelstva
Hlavní producenti dřeva
Hlavní změny na mapě světaVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro