www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Zaostalost carského Ruska

nevolník, krymská válka, turecká říše, agrární země

Zaostalost carského Ruska


Krymská válka , největší z rusko-tureckých válek, která téměř přerostla v celoevropský konflikt. Záminkou k jejímu rozpoutání byl spor mezi pravoslavnými (podporovanými Ruskem) a katolíky (podporovanými Francií) o ochranu svatých míst v Palestině. Krymská válka vypukla v červenci 1853 obsazením Moldavska a Valašska ruskými vojsky; proti ruské expanzi však vystoupila na turecké straně Velká Británie, Francie a Sardinsko, nepřátelský postoj zaujalo i Prusko a Rakousko. Ruská početní převaha byla vyvážena moderní spojeneckou výzbrojí; válka se postupně přenesla na ruské území. Po námořních útocích spojenců na ruské přístavy a po dobytí Sevastopolu v září 1855 bylo vyčerpané Rusko nuceno požádat o uzavření míru. Pařížským mírem 30. 3. 1856 zničena ruská námořní
moc v Černém moři a křesťanská území Turecka se dostala pod dohled evropských velmocí.

Související stránky v této knize

Ruský absolutistický stát, Petr Veliký
Vznik militaristického pruského státu
Francouzká buržoazní revoluce
Postavení nevolníků, naturální dávky
Nevolnické povstání roku 1775
Krymská válka


Související stránky v knihovně

Nevolnické povstání roku 1680
Vláda Petra VelikéhoVyhledání pojmu v encyklopediiPublikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro