www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Změny v třídním složení společnosti

mzda, 1866, přístavní město, Engels, socialismus

Změny v třídním složení společnosti


Engels - učitel a vůdce světového proletariátu - se narodil v Porýní v Prusku, v rodině despotického a nábožensky založeného majitele textilní továrny. Již ve škole se projevoval jako neobyčejně nadaný a talentovaný jinoch, s velkým zájmem o literaturu, umění, hudbu a studium jazyků - již jako mladý muž dokázal číst ve více než 20 jazycích. Psal básně a zároveň vynikal tělesnou zdatností a pohyblivostí. Záliba ve sportu a tělocviku zůstala Engelsovi po celý život. Přes své studijní schopnosti musel na otcovo naléhání v září roku 1837 vystoupit z gymnasia, aniž by dokončil poslední třídu, a vzdát se dalšího studia. Engelsův otec totiž svému prvorozenému synovi určil kariéru obchodníka a chtěl jej v obchodě zaučit. Proto jej poslal na praxi k velké obchodní firmě do Brém.

Mladého Engelse práce v kanceláři a perspektiva obchodníka nelákala a proto se intenzivně věnoval samostudiu. Pozorování života lidu, jeho slovy: "plebsu, jenž nic nemá, ale jenž představuje to nejlepší co může mít král ve svém státě" a četba mnoha anglických, holandských aj. novin a knih, to všechno prohlubovalo Engelsův kritický poměr k prostředí v němž se narodil. K názorům a předsudkům obchodníků a páterů, mezi nimiž vyrůstal. Navždy se rozešel i s vírou, světovým názorem, svých předků.

Na podzim roku 1841, když se Engels stal jednoročním dobrovolníkem u dělostřelectva v Berlíně, navštěvoval ve volném čase, jako mimořádný posluchač, berlínskou univerzitu, kde se zajímal především o přednášky z filosofie. Zde se i sblížil s kroužkem levého křídla mladohegelovců, mezi něž, ještě krátce před Engelsovým příjezdem chodíval i K. Marx.

Související stránky v této knize

Utopický socialismus, vykořisťování
Vykořisťování a bída, pracující lid
Vědecký socialismus, Marx, Engels
Vědecký socialismus, Marx, Engels
Bedřich Engels, Karel Marx
Komunistický manifest roku 1898
Manifest komunistické strany
Marx a Engels
Válka prusko rakouská
Prusko rakouská válka
Německá sociálně demokratická strana
Prusko francouzská válka
Hrdinný boj komunardů
Význam Pařížské komuny
Nejednotnost dělnického hnutí
Rozpuštění I.internacionály 1876
Železnice za rakousko uherska
Životní podmínky dělníků
Křižík František, oblouková lampa
Prvomájová demonstrace dělníků
Oportunismus, vznik revizionismu
Demonstrace 1. května 1890
Diktatura - pojmy historie
Reorganizace - pojmy historie
Socialismus - pojmy historie


Související stránky v knihovně

Životní podmínky horníků
Konstituční monarchie
Obnova národního hospodářství 1921-1924
Kapitalismus, socialismus, revoluce, krize
Agresivní politika fašismu, 1935
Kapitulace Německa, porážka fašismu
Orgány lidové moci
Oblasti Evropy
Státní zřízení zemí před rokem 1989
Hlavní změny na mapě světa
Engels
Antonín Klášterský, Václav Kliment KlicperaVyhledání pojmu v encyklopediiHistorie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro