www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Prusko rakouská válka

1866, Prusko, Uhersko, Německá říše

Prusko rakouská válka


Vidensky kongres v roce 1815 uzavřel období napoleonských válek a mimo jiné souhlasil s vytvořením Německého spolku (Bundu) jako volného svazku 41 německých království, knížectví a svobodných měst. Jeho členem a zároveň i předsedajícím státem bylo Rakouské císařství, které zahrnovalo České království, Uherské království, severní Itálii a území v Polsku.
Dalším velmi ambiciózním státním útvarem Německého spolku bylo Pruské králoství, do jehož čela se v roce 1858 postavil energický, pokrokově uvažující a tvrdý voják, král Vilém I. Do funkcí ministerského předsedy pruské vlády a zároveň ministrem zahraničních věcí byl roku 1862 jmenován Otto von Bismarck. Cílem tohoto schopného a progresivního diplomata bylo pokračovat ve vojenských reformách a v následujících letech vytlačit Rakousko z Německého spolku a převzít jeho vedoucí úlohu Pruskem. Toho chtěl dosáhnout za účelem sjednotit jednotlivé samostatné státy a vytvořit jakési „nové Německo“. Prostředkem k tomu mělo být podle Bismarcka „železo a krev“. Na jeho pangermánské vize navazoval ve svých teoriích například i Adolf Hitler.
V roce 1864 ještě vystoupily Prusko a Rakousko společně proti vojensky slabému Dánsku, které se po prohrané válce muselo vzdát Holštýnska, které připadlo Rakousku a Šlesvicka a námořního přístavu Kiel, které připadly Prusku. Již na jaře roku 1865 se spory pruských a rakouských správních úřadů v obou těchto vévodstvích tak přiostřily, že hrozilo vypuknutí válečného konfliktu. Ten se však ještě podařilo odvrátit tzv. Gastýnskou smlouvou ze srpna 1865. Bismarck osobně pokládal toto řešení za prozatímní a počítal s ním spíše jako se zdrojem dalšího napětí. Pruská diplomatická činnost už byla podřízena jedinému cíly, a to vyprovokovat Rakousko k válečnému konfliktu.

Související stránky v této knize

Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko
Pokroková buržoazie, demonstrace
Marx a Engels
Zaostalost carského Ruska
Změny v třídním složení společnosti
Válka prusko rakouská
Prusko francouzská válka
Prusko francouzská válka
Pařížská komuna
Vyhlášení republiky v Paříži
Železnice za rakousko uherska
Ústavní život za Rakouska Uherska
Memorandové poselství do Vídně
Křižík František, oblouková lampa
Velká říjnová socialistická revoluce
Volební reforma, ostravští horníci
Demonstrace 1. května 1890
Slovenské robotnické noviny
Průmyslová revoluce v Anglii


Související stránky v knihovně

Rozmach Pruska, dělení Polska
Mapa v období napoleonských válek
Mapa před první světovou válkou
Antonín Klášterský, Václav Kliment KlicperaVyhledání pojmu v encyklopediiČeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro