www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Trojspolek 1882

trojspolek, 1882, Francie, Německo, zahraniční politika, dobyvatel

Trojspolek 1882


Vojensko-politický blok Německa, Rakousko-Uherska a Itálie, vytvořený v letech 1879–1882. Jeho základem byla rakousko-uhersko-německá spojenecká smlouva z roku 1879 (Dvojspolek), namířená zejména proti rozšiřování ruského vlivu na Balkáně a Předním východě. Na tuto smlouvu navázaly v roce 1882 smlouvy rakousko-uhersko-italské a německo-italské, namířené především proti Francii. Členské státy Trojspolku se zavázaly, že nepřistoupí k žádným dohodám namířeným proti některému z nich a že si poskytnou vzájemnou vojenskou pomoc v případě napadení kteréhokoliv z nich jinou mocností. Itálie, finančně závislá na Velké Británii a lehce napadnutelná britským loďstvem, si ovšem vymínila zproštění tohoto závazku v případě, že by útočníkem byla Velká Británie. Smlouvy, na nichž byl Trojspolek založen, byly obnoveny v letech 1887, 1891, 1902 a 1912. Vedoucí postavení v Trojspolku mělo Německo, usilující o nové rozdělení světa, o získání kolonií, nových zdrojů surovin a odbytišt a střetávající se zejména se zájmy hlavně koloniální velmoci Velké Británie. Jako protiváha Trojspolku byla roku 1891 vytvořena francouzsko-ruská spojenecká koalice a v letech 1904–1907 aliance Velké Británie, Ruska a Francie – Dohoda. Po vypuknutí první světové války vyhlásila Itálie neutralitu, roku 1915 však přešla na stranu Dohody a vypověděla válku svým bývalým spojencům Německu a Rakousko-Uhersku (tzv. centrálním mocnostem). Trojspolek se tak definitivně rozpadl. V důsledku vstupu Turecka (roku 1914) a Bulharska (v roce 1915) do války na straně centrálních mocností se současně zformoval nový vojensko-politický blok – Čtyřspolek.

Související stránky v této knize

Evropa po třicetileté válce
Trojí dělení Polska
Francouzká buržoazní revoluce
Napoleon Bonaparte, revoluce, Francie
Potlačení povstání feudálů
Porážka Napoleona, Borodino
Komunistický manifest roku 1898
Kultura období romantismu
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko
Revoluce v Itálii, monarchie
Boj o pařížské předměstí
Pokroková buržoazie, demonstrace
Prudký rozvoj kapitalismu
Prudký rozvoj kapitalismu
Koloniální panství koncem 19. století
Zaostalost carského Ruska
Prusko rakouská válka
Prusko francouzská válka
Pařížská komuna
Nejednotnost dělnického hnutí
Mařák Julius, hora Říp
Zápotocký Ladislav, Josef Pecka
Dělnický vzdělávací spolek v Bratislavě
Základní rozpory kapitalismu
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Imperialismus a mezinárodní dělnické hnutí
Vladimír Iljič Lenin
Graf železnic minulého století
Demonstrace 1. května 1890
Slovenské robotnické noviny
Průmyslová revoluce v Anglii
Krymská válka
Pražská konference
Koalice - pojmy historie


Související stránky v knihovně

Keltská oppidia na našem území
Konec římské republiky, vznik císařství
Velké stěhování národů
Sjednocení Francie
Krize feudální společnosti
Úpadek královské moci
Osvícenectví
Vývoj francouzské revoluce
Dobití Bastily roku 1789
Vznik a průběh I. světové války
Malá dohoda, Versailles
Vznik Anglie a Francie, 1922
Hospodářské obnovení Německa, 1924-1929
Japonsko, Německo, Španělsko
Význam lipského procesu
Mostecká stávka, stávkový výbor
Samostatnost Slovenska, 1932, diktatura
Boj proti fašismu
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Armádní generál Syrový
Nacistické vojsko, Pražský hrad, 1939
Napadení Sovětského svazu 1941
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Okupované evropské země, 1941
Drtivé porážky německé armády 1943-1944
Osvobození Bukureště 1944
Norimberský soud, 1946
Fašistický teror a ilegalita komunistů
Diktátor, senát, sláva a moc
Francie
Střední Evropa
Německo
Dovoz a vývoz
Charles Robert Darwin, 1809
León Gambett, 1870
František Matouš Kácel, Bartoloměj z Chlumce
Václav Bolemír Nebenský, Zdeněk Nejedlý
František Václav Šubrt, Rudolf Těsnohlídek, Václav ThámVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro