www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Pařížská komuna

královský dvůr, francouská válka, pruská armáda, opozice, Francie, Španělsko

Pařížská komuna


V předvečer prusko-rakouské války přesvědčil na několika setkáních kancléř Bismarck francouzského císaře Napoleona III., aby nijak nezasahoval do rodícího se konfliktu, a za to že prý Francie bude moci dělat rozhodčího mezi oběma stranami. Napoleon navíc doufal, že se tato válka protáhne a on bude poté moci, se svou armádou na hranicích Německa, diktovat mírové podmínky. Prusko-rakouská válka ale skončila příliš rychle, takže se Napoleon nestačil na nic připravit. Chtěl tedy alespoň vyjednat výměnou za souhlas se sjednocováním Německa vliv v jižních německých státech, kde by působil jako opora před Pruskem, a také určité přímé územní zisky. Nejprve chtěl celý východní břeh Rýna, poté Lucembursko, nakonec ale nezískal nic a Bismarck ještě jeho snah využil v tiskové kampani k zastrašení a sjednocení německého veřejného mínění proti „rozpínavé“ Francii. Další kolo sporů proběhlo v roce 1868, kdy poté, co byla ve Španělsku svržena královna Isabela II., na tento trůn kandidovali princ Leopold z katolické větve rodu Hohenzollern-Siegmaringen, kterého prosazoval i Bismarck. Ve Francii to ale způsobilo obrovské pobouření, a francouzský parlament dokonce hrozil Prusku válkou. Leopold sice nakonec kandidaturu stáhl, ale francouzský ministr zahraničí Gramont na císaři Vilémovi požadoval záruku, že se už nikdy žádný Hohenzollern nebude o španělský trůn ucházet. To císař, pobývající v té době v lázních v Emži, samozřejmě odmítl a o celém jednání informoval depeší Bismarcka. Ten tuto depeši upravil tak, aby zněla mnohem urážlivěji, a nechal ji publikovat. Ve Francii zareagovali podle očekávání a 19. července 1870 vyhlásili Prusku válku.Související stránky v této knize

Evropa po třicetileté válce
Francouzká buržoazní revoluce
Vláda Ludvíka XIV
Osvícenectví, královský dvůr
Napoleon Bonaparte, revoluce, Francie
Potlačení povstání feudálů
Boj proti Anglii, Trafalgar
Porážka Napoleona, Borodino
Kultura období romantismu
Revoluce v Itálii, monarchie
Boj o pařížské předměstí
Prudký rozvoj kapitalismu
Koloniální panství koncem 19. století
Zaostalost carského Ruska
Trojspolek 1882
Prusko francouzská válka
Obklíčení Paříže, pruský voják
Doba Bachova absolutismu
Konec politiky pasivní opozice
Dělnický vzdělávací spolek v Bratislavě
Základní rozpory kapitalismu
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Imperialismus a mezinárodní dělnické hnutí
Vladimír Iljič Lenin
Slovenské robotnické noviny
Průmyslová revoluce v Anglii
Krymská válka
Živelné dělnické hnutí
Pražská konference
Koalice - pojmy historie
Opozice - pojmy historie


Související stránky v knihovně

Keltská oppidia na našem území
Boj Říma o nadvládu nad středomořím
Konec římské republiky, vznik císařství
Velké stěhování národů
Sjednocení Francie
Krize feudální společnosti
Španělská nadvláda
Osvícenectví
Vývoj francouzské revoluce
Dobití Bastily roku 1789
Generál Kutuzov, bitva národů
Slovníček pojmů VI.
Vznik a průběh I. světové války
Tusarova vláda, socializace
Vznik Anglie a Francie, 1922
Revoluční období 1918-1920
Japonsko, Německo, Španělsko
Význam lipského procesu
Mostecká stávka, stávkový výbor
Boj proti fašismu
Bránit svoji vlast, iredentistický program
Armádní generál Syrový
Německá bojová technika, okupace, dobyvatel
Porážka za porážkou
Diktátor, senát, sláva a moc
Jižní Evropa
Řecko, Španělsko, Portugalsko
Francie
Jižní a jihovýchodní Evropa
Kacířské hnutí, radikální husitstvíVyhledání pojmu v encyklopediiČeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro