www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Význam Pařížské komuny

solidarita, aparát, doba trvání, ohlas

Význam Pařížské komuny


Pařížská komuna měla pro rozvoj dělnického hnutí význam skutečně historický, a to nejenom tím, že dala příklad revolučního hrdinství a že podala důkaz o možnosti uskutečnit přání a cíle, k nimž se toto hnutí hlásilo. Rozsah historického významu Pařížské komuny byl daleko širší a stával se stále zřejmějším tou měrou, jak si samo dělnické hnutí uvědomovalo závažnost a dosah otázek, které bude muset bezpodmínečně řešit jako součást svého boje o sociální osvobození. Příklad a poučení i ohlas Pařížské komuny měl např. bezprostřední vliv i na přijetí myšlenky o nezbytnosti vytvořit samostatnou dělnickou politickou stranu, jež byla schválena již v září 1871 na londýnské konferenci Internacionály a potom i na Haagském kongresu v roce 1872.
Mezinárodní dělnické hnutí se však teprve postupně učilo chápat celou šíři významu Pařížské komuny a teprve ve světle vlastních zkušeností si uvědomovalo dosah poznatků, které komuna přinesla. Základním klíčem k nim byla Marxova Občanská válka ve Francii, jež se tak stále zřetelněji stávala jedním ze základních děl teorie vědeckého komunismu.
Bedřich Engels Karel Marx Dost podstatně přispěl ke zvýraznění této funkce Marxova díla Bedřich Engels tím, jak tento spis vydal. Bylo to již po Marxově smrti, v roce 1891. Engels tehdy spojil obě Marxovy o prusko-francouzské válce a Občanskou válku ve Francii v jeden celek. Všechny tři tyto studie k sobě patřily jak z hlediska doby a způsobu vzniku, tak z hlediska námětové a myšlenkové kontinuity. K této knize pak připojil svůj úvod. Nebylo to jeho informativní uvedení díla v obvyklém smyslu, byla to samostatná studie, jež význam Marxovy Občanské války ještě prohloubila a rozšířila. Engels některé Marxovy poznatky formuloval výrazněji a doplnil je rozborem otázek, kterým Marx v roce 1871 nevěnoval pozornost. Bylo to v oblastech, do kterých mohl Marx ve své době ještě proniknout, protože k tomu nebylo dost předpokladů. Týkalo se to především vnitřních otázek vývoje Komuny, především vztahů a sporů jednotlivých směrů v radě Komuny. V době, kdy Marx psal Občanskou válku ve Francii, nebyla tato oblast navíc pro tehdejší mezinárodní dělnické hnutí významná jako v roce 1891, kdy psal svou studii Engels.

Související stránky v této knize

Telefonní centrála koncem minulého století
Demonstrace v maďarských městech
Monarchie - pojmy historie
Socialismus - pojmy historie


Související stránky v knihovně

Indie, Čína, Gándhí, 1926
Shannon-Kotělnikovův teorém
Časové doby trváníVyhledání pojmu v encyklopediiŽivotopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro