www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Centrum vědeckého komunismu

Karel Marx, vedoucí činitel, oportunismus, buržoazie

Centrum vědeckého komunismu


Karel Marx se narodil roku 1818 v Trevíru v Porýní, v rodině významného právníka a zemřel v roce 1883. Studoval na universitě v Bonnu a v Berlíně, kde získal titul doktora filozofie.
Ekonomické učení Karla Marxe znamenalo významný mezník ve vývoji socialistické ekonomické teorie. Marx se nejprve věnoval studiu filozofie a socialistických teorií. Záhy však spojoval toto studium s analýzou hospodářského vývoje a ekonomických teorií. Jeho učení v oblasti filozofie, historie, socialismu a ekonomie, které navazovalo na německou klasickou filozofii (především na Hegela), je velmi rozsáhlé a zasáhlo hluboce do dějin lidské společnosti.
Formování Marxových ekonomických názorů probíhalo postupně. Před završením jeho ekonomické teorie v hlavních spisech se jednalo zejména o práce: Ekonomicko-filozofické rukopisy (1844), Německá ideologie (1845 – 1846), Bída filozofie (1847), Námezdní práce a kapitál (1847) a Komunistický manifest (1848). Zde navazoval především na učení představitelů klasické politické ekonomie A. Smitha a D. Ricarda a zejména na ty stránky jejich teorie, které vycházely z pracovní teorie hodnoty. S rozvíjením své vlastní teorie se zbavoval jejich vlivu v názorech na některé základní kategorie ekonomické teorie. V první řadě se s nimi rozešel v metodologickém přístupu k některým jevům.

Související stránky v této knize

Hospodářská situace na přelomu století
Parník, vykořisťování, buržoazie
Severoamerické státy koncem 18. století
Představitelé jakobínského klubu
Vláda buržoazní reakce
Bedřich Engels, Karel Marx
Slovenské národní hnutí
Buržoazie proti dělnické třídě
Pokroková buržoazie, demonstrace
Pražské povstání 1848
Marx a Engels
Kapitalismus světových velmocí
Povstání Johna Browna
Hrdinný boj komunardů
Význam Pařížské komuny
Rozpuštění I.internacionály 1876
Prvomájová demonstrace dělníků
Oportunismus, vznik revizionismu
Politika české buržoazie
Postoj vůdců soc. dem. strany
Bolševik - pojmy historie


Související stránky v knihovně

Španělská nadvláda
Oliver Cromwell
Konstituční monarchie
George Washington
Koňská železnice, lodní šroub
Vítězství říjnové revoluce
Vyhlášení samostatnosti československého státu
Sjezd sociálně demokratické strany 1920
Založení komunistické strany Československa
Německé inflační peníze, 1923
Indie, Čína, Gándhí, 1926
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Obsazení Porýní, 1935, generál Franco
Národní strana práce, KSČ, 1938
Novomeský Ladislav, Josef Šmitke
Londýnská emigrace, politická strana
Budovatelský vládní program, 1947
Lidové milice, kontrarevoluce
Slovník pojmů z dějepisu B
Slovník pojmů z dějepisu O
Fundamentálky 1871
Manifestace 1918, Václavské náměstíVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro