www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Ústavní život za Rakouska Uherska

Rakousko, Uhersko, říšský sněm, dohoda, Vídeň, Alexandr Bach, oslabení

Ústavní život za Rakouska Uherska


Původním povoláním advokát. Patřil mezi zakladatele Právnicko - politického čtenářského spolku ve Vídni. Při první vídeňské revoluci v roce 1848 se věnoval organizování Národní gardy. Vídeňskou veřejností byl oblíben, a to zejména kvůli své pověsti radikála. 8. března 1848 vystoupil veřejně s požadavkem týkajícím se pravidelného svolávání lidového zastoupení, projednávání tohoto požadavku prosazoval i na dolnorakouském sněmu.Po pádu Metternichova absolutismu, jenž smetlo březnové povstání, se Bach ujímá funkce ministra spravedlnosti. Spolu s ministerským předsedou Felixem Schwarzenbergem se Bach zajímá o nedořešenou národnostní otázku, avšak pouze do té míry, aby nedošlo k přílišné germanizaci habsburské monarchie. To by mohlo vést k další revoluci vyvolané rakouskými Slovany. Bach se s ministerským předsedou shodl také v zákroku proti žurnalistům; společně požadovali zrušení svobody slova a cenzuru tisku.Jako ministr spravedlnosti byl Bach zastáncem tohoto názoru: „Těžiště monarchie není ani ve Frankfurtu, ani v Pešti, cílem naším musí být Rakousko přetvořené ve zcentralizovaný stát, který bude zpevněný ústavou a bude jednotný.“ Pro důraz kladený na jednotu říše byl vybrán, aby od roku 1851 pokračoval ve funkci ministra vnitra. V této funkci se stále častěji zabýval tím, zda může Rakousko fungovat jinak, než jako osvícený absolutistický stát. Přitom právě on výrazně umožnil císaři Františku Josefovi I. přechod od ústavnosti k absolutismu (v Čechách se dokonce době jeho působení ve funkci říká „Bachův absolutismus“). Podle historiků se Bach věnoval spíše domácím poměrům, zatímco kancléř Schwarzenberg se staral o zahraniční politiku.

Související stránky v této knize

Triumfální oblouk v Paříži
Zrušení nevolnictví roku 1781
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko
Feudální útisk, Německo, Rakousko, Uhersko
Slovanský sjezd, studentská revoluce
Pražské povstání 1848
Zaostalost carského Ruska
Prusko rakouská válka
Prusko rakouská válka
Trojspolek 1882
Pražská průmyslová čtvrť z roku 1867
Železnice za rakousko uherska
Hospodářská krize a její příčiny
Konec politiky pasivní opozice
Hynais, Národní divadlo
Memorandové poselství do Vídně
Memorandové poselství do Vídně
Všeobecná dělnická strana
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Křižík František, oblouková lampa
Imperialismus a mezinárodní dělnické hnutí
Velká říjnová socialistická revoluce
Velká říjnová socialistická revoluce
Volební reforma, ostravští horníci
Volební reforma, ostravští horníci
Volební reforma, ostravští horníci
Demonstrace 1. května 1890
Demonstrace 1. května 1890
Slovenské robotnické noviny
Slovenské robotnické noviny
Průmyslová revoluce v Anglii
Krymská válka
Pražská konference


Související stránky v knihovně

Slované, Sámova říše
Mapa v období napoleonských válek
Osvícenecký absolutismus
Mapa před první světovou válkou
Mapa Evropy po Versailleském míru
Význam lipského procesu
Sovětská armáda, spojenecký blok
Rozbití Československa, fašistické Německo
Mapa Evropy po druhé světové válce
Střední Evropa
Rakousko, Švýcarsko
Jihovýchodní Evropa
Povodí a přítoky Dunaje
Dovoz a vývoz
RakouskoVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro