www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Základní kámen Národního divadla

Moskva, vláda, Slovani, důvěra, Národní divadlo, sociální požadavky

Základní kámen Národního divadla


Národní divadlo je ztělesněním vůle českého národa po národní svébytnosti a samostatnosti. Na jeho budování se sbírkami podílely široké vrstvy všeho lidu a slavnostní položení základního kamene se stalo všenárodní politickou manifestací.

Myšlenka vybudování důstojného kamenného divadla se rodila od podzimu 1844 na poradách vlastenců v Praze. Období Bachova absolutismu zarazilo přípravy stavby a podpořilo koncepci skromné prozatímní budovy. Základní kameny Divadla byly slavnostně položeny 16. května 1868. Poprvé bylo Národní divadlo otevřeno 11. června 1881. Během dokončovacích prací však došlo k požáru, který byl pochopen jako celonárodní katastrofa a vyvolal obrovské odhodlání pro nové sbírky. Budova Národního divadla byla znovu otevřena 18. listopadu 1883 a sloužila bez velkých přestaveb skoro sto let.

Související stránky v této knize

Bitva u Lexingtonu, armáda
Absolutní vládce Petr Veliký
Národní shromáždění, dobití Bastily
Napoleonské války
Porážka Napoleona, Borodino
Evropa po Napoleonských válkách
Polské povstání 1830
Stavovské divadlo na Ovocném trhu
Pražské povstání 1848
Marx a Engels
Prudký rozvoj kapitalismu
Hospodářská krize a její příčiny
Bohatí sedláci, drobní rolníci
Kultura a politika rakouskouherska
Hynais, Národní divadlo
Memorandové poselství do Vídně
Hainfeldský sjezd 1888
Všeobecná dělnická strana
Foto dělníků a rolníků
Křižík František, oblouková lampa
Bossové v senátu, kapitál
Prvomájová demonstrace dělníků
Hospodářská krize 20. století
Ústup revoluce, carský režim
Ústup revoluce, carský režim
Politika české buržoazie
Volební reforma, ostravští horníci
Slovenské robotnické noviny
Rozvoj manufakturní výroby
Krymská válka
Reorganizace - pojmy historie
Socialismus - pojmy historie


Související stránky v knihovně

Rozvoj aténské demokracie
Antická kultura
Moskevské knížectví
Vznik Svazu sovětských socialistických republik
Hnutí solidarity, hnědouhelný revír
Agresivní politika fašismu, 1935
Nejedlý, Šverma, Šmeral, Moskva
Budovatelský vládní program, 1947
Josef Mánes
Čína a Rusko
Karlova univerzita
Moskva a Rusko
Příchod Slovanů, ChřibyVyhledání pojmu v encyklopediiSlavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro