www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Parní stroj, vynález lokomotivy, James Watt

James Watt, 1748, přírodní podmínky, ohromný rozvoj, průmysl, parní lokomotiva, továrny

Parní stroj, vynález lokomotivy, James Watt


Skotský vynálezce James Watt se narodil 19. ledna 1736 v Greenocku ve Skotsku jako nejstarší syn v rodině obchodníka a majitele lodí. Ve škole se příliš neprojevoval, až později se projevil jeho zájem o matematiku.

Po škole po nějakou dobu byl u strýce v Glasgowě, kde pracoval jako agent pro otce. Když se projevila jeho manuální zručnost, byl v roce 1755 poslán do Londýna. Byl přijat jako učedník k nástrojaři, u kterého byl 9 měsíců v učení. Po té opět pracoval jako agent pro svého otce. V roce 1756 se vrátil do Greenocku. Tam zůstal jeden rok, pak odjel do Glasgowa na univerzitu, kde mj. vyráběl přesná zařízení a přístroje. Kromě vědeckých zařízení pro univerzitu vyráběl také např. měřítka, teleskopy a kompasy. V roce 1759 přibral Watt obchodního partnera a později se dílna rozrostla i o 17 dělníků. V dílně se vyráběly hudební nástroje.

Na konci roku 1763 byl James Watt požádán univerzirou v Glasgowě, aby vylepšil její model parního stroje Thomase Newcomena. V roce 1765 zásadním způsobem původní konstrukci stroje vylepšil. Byl to největší přínos v historii parního stroje.

Stále to však byl jen jednočinný a vahadlový stroj. Dvojčinný parní stroj s převodem na rotační pohyb si nechal patentovat a vytvořil až v letech 1781—1784. Byly to první spolehlivé stroje, které umožnily rychlý průběh průmyslové revoluce ve Velké Británii.

V roce 1800 odešel Watt do důchodu. Zemřel 25. srpna 1819 ve svém domě v Birminghanu.

Související stránky v této knize

Tkalcovská dílna, manufaktura
Počátky strojového průmyslu v Anglii
Rozvoj manufaktur, Kateřina II.
Představitelé jakobínského klubu
Třídní zápas buržoazní společnosti
Třídní zápas buržoazní společnosti
Průmyslová revoluce v našich zemích
Sklářství, doprava a silnice
Božkovy vynálezy, parní stroj
Důsledky průmyslové revoluce
Pokroková buržoazie, demonstrace
Změny v třídním složení společnosti
Rozvoj kapitalistického průmyslu
Pražská průmyslová čtvrť z roku 1867
Železnice za rakousko uherska
Bohatí sedláci, drobní rolníci
Doba Bachova absolutismu
Pod slovanskou lípou
Kafka Bohumil
Stávkové boje dělníků, továrny
Význam krvavé svárovské stávky
Imperialistické období kapitalismu
Rozvoj vědy a techniky 19. století
Elektřina a výbušné motory
Elektřina a výbušné motory
Druhá průmyslová revoluce
Fordovy závody, pásová montáž
Přeměna lidské krve v peníze
Rusko japonská válka
Ústup revoluce, carský režim
Pražská úvěrní banka
Rozvoj manufakturní výroby
Krymská válka
Živelné dělnické hnutí
Bolševik - pojmy historie
Konjunktura - pojmy historie
Socialismus - pojmy historie
Počátky strojového průmyslu


Související stránky v knihovně

Wattův parní stroj
Parní lokomotiva, paroloď
Elektrifikace, maloburžoazie, GOELRO
Dněproges, 1928, sovchoz
Kultura a umění mezi válkami
Kubismus, Realismus, Picasso
Rada vzájemné hospodářské pomoci
Rok 1802 až rok 1807
prověrka, provoz, průmysl, průnik, prvek
Jižní Afrika
Podíl složek průmyslové výroby
Hospodářský podíl ČSR a SSR
Socioekonomická sféraVyhledání pojmu v encyklopediiZ dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro