www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Konec politiky pasivní opozice

pasivní opozice, český politik, imperialistický výboj, parlament

Konec politiky pasivní opozice


Roku 1859 Rakousko prohrálo válku s Itálií (bitva u Magenty, bitva u Solferina) - byl odvolán Bach a panovník přichází na potřebu přetvořit svou říši. Svolal tedy rozšířenou říšskou radu a v říjnu 1860 vydal Říjnový diplom, v němž slibuje ústavu. Tu také v únoru následujícího roku vydává. (Únorová, Schmerlingova ústava). Byla to centralistická ústava, která vyhovovala zájmům Rakouských Němců, ale zájmy ostatních národů přehlížela. Rozděluje moc na exekutivu (v jejím čele stál panovník), zákonodárnou moc (říšská rada tvořená dvěma sněmovnami (panskou a poslaneckou) - do poslanecké sněmovny se volilo na základě volebního censu, voliči byli rozděleni do čtyř majetkových kurií (velkostatkářská, příslušníci živnostenské a obchodní komory, města a venkov)).

Po pádu absolutismu dochází k rozvoji kultury a společenského života, roku 1861 začaly vycházet Národní listy (František Ladislav Rieger, František Palacký) - formulovali český národní program (rovnoprávnost národa, autonomie, občanské svobody). V letech 1859 - 1874 vycházel Riegerův slovník naučný. V 60. letech vznikaly různé spolky: Sokol - M. Tyrš, J. Fiegner (heslo: Tužme se!); Hlahol (pěvecký spolek) - B. Smetana; Umělecká beseda (* 1863); Americký klub českých dam (* 1865), jehož úkolem bylo vzdělat ženy. Roku 1864 vzniklo Prozatímní divadlo.

Česká politika roku 1863 zahájila „pasivní rezistenci“ = neúčastnila se zasedání říšské rady a sněmů (kvůli německé převaze). V 60. letech dochází k polarizaci české politiky (zastánci pasivní rezistence = Staročeši (Palacký, Rieger) reprezentovali liberálně konzervativní síly × Mladočeši (Grégr, Sladkovský) reprezentovali radikálně demokratické síly). Roku 1865 vychází Palackého spis „Idea státu Rakouského“, v němž Palacký prohlašuje, že Rakousko má perspektivu jedině tehdy, bude-li federalizované. Jinak podle Palackého zanikne (ztratí oprávněnost k existenci).

Související stránky v této knize

Představitelé jakobínského klubu
Pařížská komuna
Hainfeldský sjezd 1888
Foto dělníků a rolníků
Oportunismus, vznik revizionismu
Politika české buržoazie


Související stránky v knihovně

Oliver Cromwell
Konstituční monarchie
Vojenská diktatura
Revoluční období 1918-1920
Hácha Emil, parlament, pokroková organizace
Velká Británie, IrskoVyhledání pojmu v encyklopediiOdkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro