www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


České kulturní spolky

veřejný život, 1862, kulturní život, spolek Hlahol

České kulturní spolky


Vznik Hlaholu spadá do doby po roce 1860, kdy po obnově ústavního života
v Rakousku nastal náhle čilý rozmach, kdy po nových událostech politických přicházely vzápětí i velké události národní, a to nejen v životě veřejném, ale
i v uměleckém. Buduje se české divadlo, emancipují se koncerty, zakládají se spolky s národními úkoly.
Zakladatelem Hlaholu je Jan Ludevít Lukes, známý pražský zpěvák a sládek, z jehož soukromého sboru se vytvořil na počátku roku 1861 veřejný spolek - tehdy vystoupil poprvé pod jménem Hlahol (na pohřbu básníka Václava Hanky
v lednu 1861) a čítal 120 členů - mužů.

V r. 1862 vymaloval Hlaholu Josef Mánes spolkový prapor s heslem "Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti.", jehož autorem byl JUC. Josef Sklenář.

Prvními sbormistry se stali J.L.Lukes a Ferd. Heller, známý tvůrce České Besedy. Prvním předsedou byl zvolen šlechtic - kníže Rudolf Thurn-Taxis.


Související stránky v této knize

Národní shromáždění, dobití Bastily
Prusko rakouská válka
Demonstrace za všeobecné hlasovací právo
Slovenské robotnické noviny


Související stránky v knihovně

Božena Němcová
Oldřich Prefát z Vlkanova, Gabriela Preissová, Arnošt ProcházkaVyhledání pojmu v encyklopediiDějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro