www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Purkyně Karel

umělecký kritik, řezbář, Vorlíček, 1859, realismus

Purkyně Karel


realismus
Umění a estetika, a) metoda uměleckého ztvárnění skutečnosti vycházející z pravdivého zobrazení lidské osobnosti s jejími rozmanitými vztahy ke skutečnosti, odhalení zákonitého, typického, prostřednictvím individuálního zobrazení života; prostupuje všemi uměleckými druhy po celé dějiny umění. V realismu tvoří organickou jednotu funkce poznávací, harmonizační (sjednocuje cit, rozum, vůli) a dorozumívací. Nezbytnou vlastností realistického uměleckého díla je jednota obsahu a formy.
b) umělecký směr 19. století usilující o pravdivé poznání a zobrazení skutečnosti. Název vznikl v 50. letech ve Francii (proklamoval jej G. Courbet) a označoval programovou orientaci soudobé literatury i výtvarného umění na objektivní neidealizované a místy kritické ztvárnění reality. K nejvýznamnějším projevům realismu patří kritický realismus a socialistický realismus.
V literatuře se vyhranil realismus ve Francii v polovině 19. století (J. Champfleury, 1821–1889, vydal 1857 programový spis Le Réalisme). Kritický realismus vznikal v l. polovině 19. století, v Čechách a na Slovensku v 2. polovině 19. století, v době, kdy se prohlubují společenské rozpory. Mezi nejvýznamnější představitele kritického realismu patří ve francouzské literatuře Stendhal, H. de Balzac a G. Flaubert, v anglosaské Ch. Dickens, W. M. Thackeray, Mark Twain, v polské B. Prus, v bulharské I. Vazov, v ruské N. V. Gogol, I. S. Turgeněv, I. A. Gončarov, L. N. Tolstoj, F. M. Dostojevskij, A. P. Čechov, v české J. Neruda, K. Světlá, V. Hálek, A. Stašek, K. V. Rais, J. Holeček, J. Herben, M. A. Šimáček, A. Jirásek, J. Arbes, T. Nováková aj., v slovenské literatuře P. Országh-Hviezdoslav, Vajanský, T. Vansová, M. Kukučín, Timrava, Tajovský, L. Podjavorinská, Jégé a další. Linii kritického realismu tvorby ve 20. století tvořivě rozvíjeli H. Barbusse, A. France, E. M. Remarque, R. Rolland, T. Dreiser, E. Hemingway, J. Gaisworthy, G. Greene, T. Mann, S. Zweig, M. A. Nex?, K. Čapek, J. Hašek a další.
Ve výtvarném umění byli iniciátory realistického úsilí ve francouzském malířství G. Courbet, C. Corot, H. Daumier, J. F. Millet, v Rusku peredvižnici, v Čechách K. Purkyně, V. Barvitius, A. Chittussi.
V divadle přispěl realismus koncem 19. století k obratu směrem k aktuálním problémům zejména měšťanské společnosti, k níž zaujal kritický postoj (užívá se též pojmu kritický realismus). V dramatu byli jeho představiteli zvláště A. N. Ostrovskij, A. P. Čechov, M. Gorkij, L. N. Tolstoj, G. Hauptmann, H. Ibsen, raný G. B. Shaw, u nás L. Stroupežnický, G. Freissová, bratři Mrštíkové. Scénický realismus probojovával francouzský režisér A. Antoine, nejhlouběji zásady realismu rozvinul K. S. Stanislavskij. V herectví, které v té době postihuje psychologickou stránku postav, vznikl směr psychologický realismus (T. Salvini, E. Duseová, E. Vojan, H. Kvapilová ). V obecném pojetí odrazu objektivní skutečnosti jedna z hlavních linií vývoje divadla od antiky až do současnosti. Divadlo je formou zobrazení, analogickým obrazem života (jednání postav v určitém prostředí) a tento nezprostředkovaný obraz obsahuje silný objektivní princip.

Související stránky v této knize

Železnice za rakousko uherska
Doba Bachova absolutismu
Konec politiky pasivní opozice
Myslbek Václav Josef
Dělnické noviny Budoucnost
Živelné dělnické hnutí


Související stránky v knihovně

Kubismus, Realismus, Picasso
Monet
Viktor Kamil Jeřábek, Alois Jirásek
Martin Kabátník, Bohdan Kaminský
Antonín Klášterský, Václav Kliment Klicpera
Přibík Pulkava, Jan z Rabštejna, Karel Václav RaisVyhledání pojmu v encyklopediiOdkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro