www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Kafka Bohumil

Kafka Bohumil, 1878, Akademie výtvarných umění, Praha

Kafka Bohumil


Bohumil Kafka, akademický sochař. Narodil se 14. 2. 1878 v Nové Pace. Zemřel 24. 11. 1942 v Praze. Studoval na Odborné škole sochařsko–kamenické v Hořicích (1891–1895), potom se rok živil kamenickou prací. Od roku 1896 do roku 1898 studoval na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u Stanislava Suchardy. V roce 1898 přešel na Akademii výtvarného umění k profesoru Myslbekovi. V letech 1904–1906 pobýval v Paříži, získal věhlas a svůj pobyt ukončil portrétem Emy Šestinové. Po smrti Stanislava Suchardy v roce 1916 byl jmenován profesorem dekorativního sochařství na Uměleckoprůmyslové škole a v roce 1925 se stal profesorem sochařství na Akademii výtvarného umění v Praze. Vytvořil množství slavných soch a pomníků. Jeho práce zdobí průčelí budov, jako například divadlo v Pardubicích. V roce 1924 vytvořil velký pomník K. H. Borovského pro Havlíčkův Brod, pomník Mil. Rastislava Štefánika pro Bratislavu (1928–1935), sochu Josefa Mánesa pro Alšovo nábřeží v Praze (1930), která byla však odhalena až v roce 1951. Zhotovil sérii podobizen a portrétů: J. Vrchlický a Mikoláš Aleš (1915), J. Kotěra (1916), Dr. Alois Rašín, T. G. Masaryk (1925), Ant. Švehla, Alois Jirásek atd. V roce 1931 byl pověřen vypracováním jezdecké sochy Jana Žižky pro Prahu. Dílo dokončil v roce 1941, ale pomník byl na vrchu Vítkově odhalen až v roce 1950. Je to nejvyšší jezdecká socha v Evropě (888 cm). V roce 1978 byla Bohumilu Kafkovi odhalena pamětní deska s portrétem od Jožky Antka v Nové Pace.

Související stránky v této knize

Barokní versus stavba klasická
Romantismus ve výtvarném umění
Božkovy vynálezy, parní stroj
Slovanský sjezd, studentská revoluce
Umělecká beseda 1863
Pod slovanskou lípou
Antonín Mánes
Zápotocký Ladislav, Josef Pecka
Dělnický vzdělávací spolek v Bratislavě
Imperialistické bloky, Trojspolek, Trojdohoda
Křižík František, oblouková lampa
Prvomájová demonstrace dělníků
Pražská úvěrní banka


Související stránky v knihovně

Mapa křižáckých výprav
Majestát, královská listina
Poprava účastníků stavovského povstání
Mapa proti feudálních bojů 1680
Generální stávka, založení KSČ
Osvobození Československa rudou armádou
Revoluční rok 1945 v Československu
Sbor národní bezpečnosti, SNB
Mapa Československa
Praha hlavní město
Zakládací listina Karlovy univerzity
Chebský soudce, jednání v Basileji
Husitská revoluční tradice
Václav Bolemír Nebenský, Zdeněk NejedlýVyhledání pojmu v encyklopediiPublikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Dějepis 8
Historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení.
knihy/dejepis_8
Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro