www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Životní podmínky dělníků

bohatství, vykořisťování, mzda, krejcar

Životní podmínky dělníků


Krejcar (z něm. Kreuzer – mince s křížem) byla původně stříbrná mince ražená od roku 1271 v jihotyrolském Meranu. Od roku 1559 platil v jihoněmeckých státech převodní vztah 1 gulden = 60 krejcarů = 252 feniků (později 240 feniků).

V českých zemích byl krejcar zaveden ve druhé polovině 16. století za Maxmiliana II.. Jako drobná mince platil v habsburské monarchii až do zavedení korunové měny v roce 1892 (od roku 1857 s převodním vztahem 1 gulden/forint = 100 krejcarů).

Byl zároveň první mincí, která přešla z ražby stříbrné na ražbu bronzovou.

Související stránky v této knize

Hospodářská situace na přelomu století
Parník, vykořisťování, buržoazie
Severoamerické státy koncem 18. století
Vznik USA, nezávislost
Vznik militaristického pruského státu
Potlačení povstání feudálů
Utopický socialismus, vykořisťování
Školské reformy, Marie Terezie
Politická národní svoboda ,boj
Buržoazie proti dělnické třídě
Buržoazie proti dělnické třídě
Prudký rozvoj kapitalismu
Osvobození z otroctví v USA
Změny v třídním složení společnosti
Německá sociálně demokratická strana
Hrdinný boj komunardů
Druhá průmyslová revoluce
Bossové v senátu, kapitál
Krok vpřed dva kroky vzad
Demonstrace 1. května 1890
Slovenské robotnické noviny


Související stránky v knihovně

Život šlechty a poddaných
Odpor proti církvi
Životní podmínky horníků
Konstituční monarchie
Londýnská emigrace, politická strana
Orba, setí, otroci
Kmenové a rodové zřízení
Obyvatelé AfrikyVyhledání pojmu v encyklopediiEncyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro