www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro




Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.



Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Dělnické noviny Budoucnost

titulní list, noviny, Budoucnost

Dělnické noviny Budoucnost


V období let 1850 až 1859 přijíždělo v USA mnoho skupin přistěhovalců z historických zemí Čech a Moravy. Mezi nimi byla řada nadšených vlastenců, kteří chtěli organizovat naše krajany, podpořit český jazyk a naši kulturu. České noviny měly být kromě spolkové činnosti jedním z hlavních prostředků. Tito obětaví lidé často neměli potřebné finanční prostředky, aby mohli zahájit vydávání novin. Proto se zřizovali akcionářské výbory nebo dokonce zastavovali osobní majetek. Následující shrnutí představuje jejich nejvýznamnější počiny a především jména těch nejvýznamnějších vydavatelů, redaktorů, dopisovatelů a organizátorů.

O vydávání českých novin v Americe se pokusil již Vojtěch Náprstek, který chtěl v Milwaukee vydávat český časopis pomocí vydaných akcií, které jeho otec a další Češi a Moravané nakoupili. Pro nedostatek čtenářů Náprstek nakonec od tohoto úmyslu ustoupil a začal vydávat německý Milwaukee Flug-Blätter (1852 – 1855). Akcie původně určené k zajištění českých novin se tak staly základem pro vydávání listu, který byl český pouze osobou vydavatele. V roce 1855 po zániku „Milwaukee Flug-Blätter“ začal Vojtěch Náprstek navštěvovat české osady a připravovat půdu pro opravdu české noviny.

Související stránky v této knize

Bedřich Engels, Karel Marx
Maďarská revoluce, Ján Francisci
Zápotocký Ladislav, Josef Pecka
Slovenské dělnické noviny
Slovenské robotnické noviny


Související stránky v knihovně

Noviny, Rudé Právo
Mužský, ženský rod, určitý člen



Vyhledání pojmu v encyklopedii



Dějepis 9
Válečná technika v době první a druhé světové války.
knihy/dejepis_9
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Hrady a zámky
Popisky nejznámějších hradů a zámků v České a Slovenské republice.
historie/hrady_a_zamkky
Životopisy slavných lidí
Životopisy a biografie z naší nabídky detailně popisují a vystihují život celebrit i slavných osobností.
historie/pribehy_slavnych
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana



 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 







Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro