www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Zápotocký Ladislav, Josef Pecka

Zápotocký, Pecka, spolky ve Vídni, německy, francouzsky, Dělnické listy

Zápotocký Ladislav, Josef Pecka


L. Zápotocký, podle rodinné tradice krejčí, vstoupil již v sedmnácti letech do pražského dělnického spolku Oul. Projevoval nejen zájem o veřejné dění, ale toužil i po vzdělání, a tak veškeré volné chvíle trávil v čítárně Oulu. V roce 1873 vedl stávku krejčovských dělníků za zvýšení mezd. Stal se také předsedou téhož roku založené Vzdělávací besedy dělníků krejčovských. Patřil k socialisticky smýšlejícím dělníkům sdružujícím se kolem J. B. Pecky. Když v říjnu 1874 vznikl český sociálně demokratický časopis Budoucnost, stal se členem jeho vydavatelstva a od března 1877 redaktorem časopisu. V dubnu 1878 byl mezi patnácti účastníky sjezdu v Břevnově, na kterém byla založena první dělnická strana u nás. Vedle novinářské a publicistické činnosti vyvíjel neúnavnou aktivitu při zakládání různých dělnických spolků a byl vedle J. B. Pecky a Norberta Zouly nejaktivnějším pracovníkem socialistického hnutí v Praze.

Rozmach socialistického hnutí na přelomu 70. a 80. let byl přerušen tvrdou perzekucí. V prvním velkém protisocialistickém procesu v Praze v lednu a únoru 1882 bylo obžalováno jednatřicet funkcionářů českoslovanské sociální demokracie. Na prvém místě mezi nimi byl Ladislav Zápotocký, který byl spolu s Josefem Rezlerem odsouzen k nejvyššímu vynesenému trestu, osmnácti měsícům těžkého žaláře.

Po odpykání trestu byl vypovězen z Prahy a poslán do domovské obce Kováry (dnes Zákolany). Život a působení L. Zápotockého v Zákolanech zachytil v románu Vstanou noví bojovníci jeho syn (a 1953-57 president republiky) Antonín Zápotocký. Od září 1900 pracoval L. Zápotocký v sekretariátě odborové organizace železničních zřízenců v Praze. Záchvat mrtvice v roce 1906 však jeho další činnost v dělnickém hnutí podstatně omezil. Spolu s ním a jeho soudruhy, jako byl Josef Steiner a další, odcházela jedna generace.

Související stránky v této knize

Zrušení nevolnictví roku 1781
Národní buditelé, český jazyk
Rozvoj dopravy, banky, obchod
Memorandové poselství do Vídně
Význam krvavé svárovské stávky
Funkcionář Josef Hybeš
Funkcionář Josef Hybeš
Postoj vůdců soc. dem. strany
Dělnické hnutí na Slovensku


Související stránky v knihovně

Zápotocký, Haken, Šmeral
1. máj 1948, oslavyVyhledání pojmu v encyklopediiHistorie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Encyklopedie pojmů a zkratek
Obsahuje cca 30000 různých pojmů a jejich jednoduché vysvětlení.
enc_modul.php?Modul=cizislova
Čeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Světové vynálezy
Časové uspořádání významných objevů lidstva od starověku až po současnost.
knihy/vynalezy
Dějepis 6
Období přechodu feudalismu ke kapitalismu.
knihy/dejepis_6
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Z dávné minulosti lidstva
Souhrnný rozpis klíčových historických období vývoje lidstva a společnosti.
obsah_udalosti_lidstva.php
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Digitální archív knih
Knihovna je určená pro studenty středních a vysokých škol.
knihy/seznam_knihy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro