www.amapro.cz [Dějepis pro osmou třídu základní školy]

Otevře webové stránky AmaPro
Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Zobrazit předchozí stránku knihy Zobrazit obsah knihy Přejít na následující stranu knihy Seznam všech evidovaných knih v AmaPro knihovně Něco málo z historie dob dávno minulých v duchu socialistického smýšlení. Kniha má ale spíše za úkol vyzdvihnout patenty a vynálezy na počátku 18. století. Historie vědců a učenců v době velké průmyslové revoluce 1848.


Československá sociální demokracie

stoupenci socialismu, demokratická strana, 1874, tajný sjezd

Československá sociální demokracie


Limanowski Bolesław, sociolog pol. (* 1835), vzdělal se na universitě moskevské a jurjevské, pak poslouchal výklady v paříž. Sorbonně a na Colle`ge de France; v l. 1861 až 1865 zdržoval se v gub. archangelské, pak voroněžské a r. 1867 usadil se ve Varšavě, odkud r. 1870 přestěhoval se do Lvova, kde dosáhl doktorátu. Nucen byv i odtud odejíti, usadil se trvale v Genevě a později (od r. 1887) v Curichu. Byl prvním průkopníkem nauk socialistických v Polsku, které hlásal ve statích časopiseckých i jednotlivými publikacemi, jako: O kwestyi robotniczej (Lvov, 1871), ano i ve formě povídky Dziewczyna nowego świata (t., 1872). Později snažil se prozkoumati dějiny socialismu od dob Platónových (Plato i jego Rzecz pospolita, 1872) do »Sociologie« A. Comtea (O Socyologii A. Comtea, 1875, kde podává též mnoho vlastních názorů). Hlavním dílem jeho jest Historya ruchu społecznego w drugiej połowie XVIII. i w XIX. wieku (t., 1888—93). L. jest horlivým protivníkem kosmopolitismu, a to velmi často znepřátelilo jej s nejbližšími stoupenci socialismu. Okolnost tato vypudila ho i z listu »Równość«, jejž r. 1879 ve Švýcarsku sám založil. Z ostatních spisů jeho uvádíme ještě: Dwaj znakomici komuniści: Tomasz Morusz i Tomasz Campanella i jich systematy: Utopija i Państwo słoneczne (t., 1873). Do češtiny přel. jeho »Dějiny sociál. hnutí v XIX. st. (Vzděl. knihovna »Politického klubu děln. v Čechách).

Související stránky v této knize

Německá sociálně demokratická strana
Konec politiky pasivní opozice
Zápotocký Ladislav, Josef Pecka
Živelné dělnické hnutí
Intervence - pojmy historie


Související stránky v knihovně

Vítězslav Hájek
Karel Hlaváček, Šebestián Hněvkovský, Jan HodějovskýVyhledání pojmu v encyklopediiČeští spisovatelé
Čeští spisovatelé deseti století, česká literatura.
knihy/historie/spisovatel
Publikace o dějepise
Abecední seznam článků o dějinách a historii.
internet/katalog_dejepis.php
Československé dějiny
Významní lidé a události dřívějšího Československa.
obsah_ceskoslovenske_dejiny.php
Dějepis 5
Pračlověk, doba kamenné, bronzová a železná.
knihy/dejepis_5
Odkazník o dějepise
Rejstřík klíčových slov pro dějepisné vědy ve vyhledávačích.
seznam/dejepis
Slavné osoby světa
Osobnosti vědy, techniky kultury a politiky.
internet/katalog_osobnosti.php
Historie Velké Moravy
Rozmach a nakonec pád Velkomoravské říše.
historie/velka_morava
Dějiny Československa
Zahrnuje období pozdního feudalismu a přechodu ke kapitalismu.
historie/dejiny_do_roku_1437
Publikace o češtině
Seznam článků o pravopisu a českém jazyce.
katalog_cesky_jazyk.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl dějepisu
Předchozí strana Obsah kapitol publikace Vyhledání pojmů ve článcích Abecední seznam klíčových slov Slova použitá v knize Následující strana Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro